Anh Không Tha Thứ - Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Anh Không Tha Thứ (Đình Dũng) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Chào mừng các bạn đến với thư viện KaLinh Tab, nơi đăng tất cả các bài Cảm âm và Tab nhạc về Kalimba ! Chúng tôi rất vui được gửi đến bạn một lời chào nồng hậu và hân hoan đón tiếp bạn vào thế giới của chúng tôi. Trang web này là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về Tab Cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Các bạn có thể tìm thêm Cảm Âm Kalimba nhiều bài khác tại đây : >> Thư viện KaTab <<

và Nhiều Mẫu Đàn Mới Nhất của chúng tôi tại đây : >> Các Mẫu Đàn Kalimba <<

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Anh Không Tha Thứ - Đình Dũng”

Bờ mi ơi xin đừng ngấn lệ
re sol la la sol sol-do2 mi
như ngày em bước đi
re do re mi re
Giờ ôm than vãn cũng ích gì
re sol la la sol sol-do2 mi
người bận tâm chi
do re sol-la la
Giờ nơi phương xa đó nhung gấm quanh mình
re mi fa do2 re2 do2 re2 do2 sol-fa
Người có nhớ không nghĩa tình?
 re sol re2 do2 do2 sol-fa
Khó khăn còn thương nhau mãi đâu
fa mi re la la do2 sol
sao giờ u sầu
fa mi fa re


Chỉ mong em sẽ chọn đúng người
re sol la la sol sol-do2 mi
thật lòng thương lấy em
re do re mi re
Bởi em đau anh cũng rất buồn
re sol la la sol sol-do2 mi
vì mình từng yêu thương
do re re sol-la la
Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này
re mi fa do2 re2 do2 re2 do2 sol-fa
Mình đã có nhau như vậy
re sol re2 do2 do2 sol-fa
Lỡ sau này ta trông thấy nhau
fa mi re la la do2 sol
xin đừng ngoảnh đầu
fa mi fa re

Cả cuộc đời này anh không tha thứ
sol la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2
cho bản thân mình vì đánh mất em
mi2 re2 mi2 do2 do2 sol2 sol2 fa2
Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ
sol la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 mi2 re2 mi2 re-do2
Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy
sol la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2
Thế giới của mình sánh bước bên ai
mi2 mi2 re2 do2 sol2 sol2 fa2 fa2
Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai
la re2 do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 mi2 mi2 do2 re2

Chỉ mong em sẽ chọn đúng người
re sol la la sol sol-do2 mi
thật lòng thương lấy em
re do re mi re
Bởi em đau anh cũng rất buồn
re sol la la sol sol-do2 mi
vì mình từng yêu thương
do re re sol-la la
Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này
re mi fa do2 re2 do2 re2 do2 sol-fa
Mình đã có nhau như vậy
 re sol re2 do2 do2 sol-fa
Lỡ sau này ta trông thấy nhau
 fa mi re la la do2 sol
xin đừng ngoảnh đầu
fa mi fa re

Cả cuộc đời này anh không tha thứ
sol la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2
cho bản thân mình vì đánh mất em
mi2 re2 mi2 do2 do2 sol2 sol2 fa2
Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ
sol la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 mi2 re2 mi2 re-do2
Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy
sol la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2
Thế giới của mình sánh bước bên ai
mi2 mi2 re2 do2 sol2 sol2 fa2 fa2
Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai
la re2 do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 mi2 mi2 do2 re2

Cảm âm dạng chữ – Tab chữ “Anh Không Tha Thứ - Đình Dũng”

Bờ mi ơi xin đừng ngấn lệ
D G A A G G-C’ E
như ngày em bước đi
D C D E D
Giờ ôm than vãn cũng ích gì
D G A A G G-C’ E
người bận tâm chi
C D G-A A
Giờ nơi phương xa đó nhung gấm quanh mình
D E F C’ D’ C’ D’ C’ G-F
Người có nhớ không nghĩa tình?
D G D’ C’ C’ G-F
Khó khăn còn thương nhau mãi đâu
F E D A A C’ G
sao giờ u sầu

F E F D


Chỉ mong em sẽ chọn đúng người
D G A A G G-C’ E
thật lòng thương lấy em
D C D E D
Bởi em đau anh cũng rất buồn
D G A A G G-C’ E
vì mình từng yêu thương
C D D G-A A
Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này
D E F C’ D’ C’ D’ C’ G-F
Mình đã có nhau như vậy
D G D’ C’ C’ G-F
Lỡ sau này ta trông thấy nhau
F E D A A C’ G
xin đừng ngoảnh đầu
F E F D

Cả cuộc đời này anh không tha thứ
G A C’ D’ F’ F’ F’ G’
cho bản thân mình vì đánh mất em
E’ D’ E’ C’ C’ G’ G’ F’
Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ
G A C’ D’ F’ F’ F’ G’ E’ D’ E’ D-C’
Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy
G A C’ D’ F’ F’ F’ G’
Thế giới của mình sánh bước bên ai
E’ E’ D’ C’ G’ G’ F’ F’
Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai
A D’ C’ D’ F’ F’ F’ G’ E’ E’ C’ D’

Chỉ mong em sẽ chọn đúng người
D G A A G G-C’ E
thật lòng thương lấy em
D C D E D
Bởi em đau anh cũng rất buồn
D G A A G G-C’ E
vì mình từng yêu thương
C D D G-A A
Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này
D E F C’ D’ C’ D’ C’ G-F
Mình đã có nhau như vậy
D G D’ C’ C’ G-F
Lỡ sau này ta trông thấy nhau
F E D A A C’ G
xin đừng ngoảnh đầu
F E F D

Cả cuộc đời này anh không tha thứ
G A C’ D’ F’ F’ F’ G’
cho bản thân mình vì đánh mất em
E’ D’ E’ C’ C’ G’ G’ F’
Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ
G A C’ D’ F’ F’ G’ E’ D’ E’ D-C’
Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy
G A C’ D’ F’ F’ F’ G’
Thế giới của mình sánh bước bên ai
E’ E’ D’ C’ G’ G’ F’ F’
Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai

A D’ C’ D’ F’ F’ F’ G’ E’ E’ C’ D’

Cảm âm dạng số – Tab số “Anh Không Tha Thứ - Đình Dũng”

Bờ mi ơi xin đừng ngấn lệ
2 5 6 6 5 5-1’ 3
như ngày em bước đi
2 1 2 3 2
Giờ ôm than vãn cũng ích gì
2 5 6 6 5 5-1’ 3
người bận tâm chi
1 2 5-6 6
Giờ nơi phương xa đó nhung gấm quanh mình
2 3 4 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5-4
Người có nhớ không nghĩa tình?
2 5 2’ 1’ 1’ 5-4
Khó khăn còn thương nhau mãi đâu
4 3 2 6 6 1’ 5
sao giờ u sầu

4 3 4 2


Chỉ mong em sẽ chọn đúng người
2 5 6 6 5 5-1’ 3
thật lòng thương lấy em
2 1 2 3 2
Bởi em đau anh cũng rất buồn
2 5 6 6 5 5-1’ 3
vì mình từng yêu thương
1 2 2 5-6 6 
Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này
2 3 4 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5-4
Mình đã có nhau như vậy
2 5 2’ 1’ 1’ 5-4
Lỡ sau này ta trông thấy nhau
4 3 2 6 6 1’ 5
xin đừng ngoảnh đầu
4 3 4 2

Cả cuộc đời này anh không tha thứ
5 6 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’
cho bản thân mình vì đánh mất em
3’ 2’ 3’ 1’ 1’ 5’ 5’ 4’
Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ
5 6 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 3’ 2’ 3’ 2-1’
Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy
5 6 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’
Thế giới của mình sánh bước bên ai
3’ 3’ 2’ 1’ 5’ 5’ 4’ 4’
Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai
6 2’ 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 3’ 3’ 1’ 2’

Chỉ mong em sẽ chọn đúng người
2 5 6 6 5 5-1’ 3
thật lòng thương lấy em
2 1 2 3 2
Bởi em đau anh cũng rất buồn
2 5 6 6 5 5-1’ 3
vì mình từng yêu thương
1 2 2 5-6 6
Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này
2 3 4 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5-4
Mình đã có nhau như vậy
2 5 2’ 1’ 1’ 5-4
Lỡ sau này ta trông thấy nhau
4 3 2 6 6 1’ 5
xin đừng ngoảnh đầu
4 3 4 2

Cả cuộc đời này anh không tha thứ
5 6 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’
cho bản thân mình vì đánh mất em
3’ 2’ 3’ 1’ 1’ 5’ 5’ 4’
Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ
5 6 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 3’ 2’ 3’ 2-1’
Muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy
5 6 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’
Thế giới của mình sánh bước bên ai
3’ 3’ 2’ 1’ 5’ 5’ 4’ 4’
Vì sao người lại đang tâm nỡ xé tim anh làm hai

6 2’ 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 3’ 3’ 1’ 2’

Trên đây là Cm âm Anh Không Tha Thứ Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Anh Không Tha Thứ này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng