Bạc Phận - Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Bạc Phận (Jack, K-ICM) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Chào mừng các bạn đến với thư viện KaLinh Tab, nơi đăng tất cả các bài Cảm âm và Tab nhạc về Kalimba ! Chúng tôi rất vui được gửi đến bạn một lời chào nồng hậu và hân hoan đón tiếp bạn vào thế giới của chúng tôi. Trang web này là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về Tab Cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Các bạn có thể tìm thêm Cảm Âm Kalimba nhiều bài khác tại đây : >> Thư viện KaTab <<

và Nhiều Mẫu Đàn Mới Nhất của chúng tôi tại đây : >> Các Mẫu Đàn Kalimba <<

 

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Bạc Phận - Jack, K-ICM"

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay

RÊ2 ĐÔ2 LA LA, ĐÔ2 LA SOL SOL, FA SOL LA SI LA LA

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta

RÊ2 ĐÔ2 la la, ĐÔ2 la sol sol, fa sol la si la

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA2 ĐÔ2-La

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Rời xa tình anh năm tháng …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 SOL2 LA2

 

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

SOL2 LA2 SOL2 FA2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 FA2-SOL2

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

SOL2 LA2 ĐÔ3 LA2 LA2 SOL2 LA2 RÊ2 SOL2 FA2

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2 SOL

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA RÊ2 FA SOL

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

SOL LA LA LA , SOL LA ĐÔ2-DO3 RÊ2 SOL FA

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và

SOL LA SOL FA MI MI

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

 

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA SOL

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA FA

Giờ em ở nơi khuê phòng

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Ngày mai nữa em theo chồng

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Bình minh dẫn em đi rồi

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Vòng xoay bánh xe luân hồi

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng …

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA DO2-DO3 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Mẹ cha của em vỡ òa …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA ĐÔ2 la

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ2-Do3 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Hồng nhan bạc phận – sóng gió!

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA SOL LA

 

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

SOL LA SOL FA RÊ2 LA DO2-DO3 RÊ2 FA-SOL

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

SOL LA LA LA SOL LA ĐÔ2-DO3 RÊ2 SOL FA

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA RÊ2 FA

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

SOL SOL LA LA LA , SOL LA RÊ2 SOL FA

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và

SOL LA SOL FA MI MI

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

 

 

Cảm âm dạng số - Tab số "Bạc Phận - Jack, K-ICM"

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay

2’ 1’ 6 6, 1’ 6 5 5, 4 5 6 7 6 6

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta

2’ 1’ 6 6, 1’ 6 5 5, 4 5 6 7 6

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo

2’ 2’ 1’ 2’ 6’ 1’’ 2’ 1’ 2’ 1’

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 1’-6

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng

2’ 2’ 1’ 2’ 6’ 1’’ 2’ 1’ 2’ 1’

Rời xa tình anh năm tháng …

1’ 2’ 1’ 2’ 5’ 6’

 

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

5’ 6’ 5’ 4’ 2’ 6’ 1’’ 2’ 4’-5’

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

5’ 6’ 1’’ 6’ 6’ 5’ 6’ 2’ 5’ 4'

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

5 6 5 4 2’ 2’

Trong phút giây anh tìm hoài

5 6 5 4 3 3

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

5 6 5 4 3 3 6 1’ 2’ 4 2’ 6

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

6 5 4 2’ 2’ 6 2’ 4 5

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

5 6 6 6 5 6 1'-1" 2' 5 4

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

5 6 5 4 2’ 2’

Lá xát xơ đi nhiều và

5 6 5 4 3 3

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

5 6 5 4 3 3 6 6 1’ 2’ 4 2’

 

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang

6 6, 2’ 5 5, 4 5 5  2’  4 5

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương

6 6, 2’ 5 5, 4 5 5  2’  4 4

Giờ em ở nơi khuê phòng

4 5 6 5 4 2’

Ngày mai nữa em theo chồng

4 5 6 5 4 2’

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng

4 5 6 5 4 2’, 4 5 4 2’, 4 5 4 2’

Bình minh dẫn em đi rồi

4 5 6 5 4 2’

Vòng xoay bánh xe luân hồi

4 5 6 5 4 2’

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!

4 5 6 5 4 2’, 4 5 4 2’, 4 5 4 2’

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng …

2’ 2’ 2’ 6 1'-1", 2 1’ 2’ 1’

Mẹ cha của em vỡ òa …

1’ 2’ 1’ 2’ 4 1’ 6

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

2’ 2’ 2’ 6 1'-1",2 1’ 2’ 1’

Hồng nhan bạc phận – sóng gió!

1’ 2’ 1’ 2’ 4 5 6

 

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

5 6 5 4 2’ 6 1'-1" 2’ 4-5

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

5 6 6 6 5 6 1'-1" 2’ 5 4

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

5 6 5 4 2’ 2’

Trong phút giây anh tìm hoài

5 6 5 4 3 3

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

5 6 5 4 3 3 6 1’ 2’ 4 2’

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

5 6 5 4 2’ 2’ 6 2’ 4

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

5 5 6 6 6, 5 6 2’ 5 4

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

5 6 5 4 2’ 2’

Lá xát xơ đi nhiều và

5 6 5 4 3 3

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

5 6 5 4 3 3 6 6 1’ 2’ 4 2’

 

 

Cảm âm dạng chữ - Tab chữ "Bạc Phận - Jack, K-ICM"

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay

D’ C’ A A, C’ A G G, F G A B A A

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta

D’ C’ A A, C’ A G G, F G A B A

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo

D’ D’ C’ D’ A’ C’’ D’ C’ D’ C’

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

C’ D’ C’ D’ F’ C’-A

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng

D’ D’ C’ D’ A’ C’’ D’ C’ D’ C’

Rời xa tình anh năm tháng …

C’ D’ C’ D’ G’ A’

 

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

G’ A’ G’ F’ D’ A’ C’’ D’ F’-G’

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

G’ A’ C’’ A’ A’ G’ A’ D’ G’ F’

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

G A G F D’ D’

Trong phút giây anh tìm hoài

G A G F E E

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

G A G F E E A C’ D’ F D’ G

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

A G F D’ D’ A D’ F G

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

G A A A, G A C’-C’’ D’ G F

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

G A G F D’ D’

Lá xát xơ đi nhiều và

G A G F E E

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

G A G F E E A A C’ D’ F D’

 

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang

A A, D’ G G, F G G D’ F G

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương

A A, D’ G G, F G G D’ F F

Giờ em ở nơi khuê phòng

F G A G F D’

Ngày mai nữa em theo chồng

F G A G F D’

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng

F G A G F D’, F G F D’, F G F D’

Bình minh dẫn em đi rồi

F G A G F D’

Vòng xoay bánh xe luân hồi

F G A G F D’

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!

F G A G F D’, F G F D’, F G F D’

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng …

D’ D’ D’ A C’-C’’, D C’ D’ C’

Mẹ cha của em vỡ òa …

C’ D’ C’ D’ F C’ A

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

D’ D’ D’ A C’-C’’, D C’ D’ C’

Hồng nhan bạc phận – sóng gió!

C’ D’ C’ D’ F G A

 

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

G A G F D’ A C’-C’’ D’ F-G

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

G A A A G A C’-C’’ D’ G F

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

G A G F D’ D’

Trong phút giây anh tìm hoài

G A G F E E

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

G A G F E E A C’ D’ F D’

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

G A G F D’ D’ A D’ F

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

G G A A A, G A D’ G F

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

G A G F D’ D’

Lá xát xơ đi nhiều và

G A G F E E

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

G A G F E E A A C’ D’ F D’

 

Trên đây là Cm âm Bạc Phận Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Bạc Phận Kalimba!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

Conbo Quà Tặng Theo Đàn Kalimba Kalinh

Tư vấn sản phẩm: 

>> 0906 399 091 - 08 8858 8358 - 08 8958 8358 <<

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

 >> Đàn Kalimba <<

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba <<

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba <<

 >>Thư Viện Tab Nhạc Kalimba <<

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 0906 399 09108 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng