<

Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay (Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt “Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay - Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi”

 

Lời 1:

Nếu một ngày hạnh phúc của hai người

La2 re2 re2 / mi2 fa2 la2 sol2 mi2

Chẳng còn ấm áp tiếng cười, chẳng còn những điều tuyệt vời

Do2 re2 mi2 sol2 fa2 re2 / re2 mi2 fa2 re2 mi2 / do2 la

Chuyện tình yêu phút chốc bỗng trở thành gánh nặng

sol la si / fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 la

Đã từng vui nay chẳng còn vui

sol la si / si la sol la

 

Lời 2:

Nếu một ngày ở trong ánh mắt người

La2 re2 re2 / mi2 fa2 la2 sol2 mi2

Chỉ là mơ ước xa vời, lựa chọn khiến lòng rối bời

Do2 re2 mi2 sol2 fa2 re2 / re2 mi2 fa2 re2 mi2 / do2

Đừng bận tâm em sẽ ra đi chẳng quay đầu.

sol la si / fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 la

Từ biệt nhau để sống vì nhau

sol sol re2 / mi2 fa2 re2 mi2

 

Lời 3:

Biết đâu đây là định mệnh của chúng ta

Mi2 re2 do2 si do2 / si do2 mi2 re2

Dẫu buông tay ngàn lần vẫn muốn yêu thiết tha

Re2 do2 si la si / la si sol2 fa2 mi2

Xóa tơ vương để mình dễ dàng bước qua

Mi2 re2 do2 si do2 / si do2 mi2 re2

Tháng ngày cách xa

Sol2 re2 fa2 mi2

 

Điệp Khúc:

Dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng

Mi2 mi2 do3 si2 si2 la2 si2 mi2

Một lần thôi em bất cần sai đúng

Mi2 sol2 la2 / sol2 sol2 do2 re2 mi2

Thà là tương lai mai sau ta sẽ chẳng cùng nhau

Re2 mi2 fa2 / fa2 fa2 mi2 re2 do2 mi2 la2

Bình yên đánh đổi niềm đau.

La2 la2 si2 do3 la2 si2

Dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng

Mi2 mi2 do3 si2 si2 la2 si2 mi2

Một lần thôi em bất cần sai đúng

Mi2 sol2 la2 / sol2 sol2 do2 re2 mi2

Đừng vì em anh cam tâm đánh mất cả thế giới

Re2 mi2 fa2 / fa2 fa2 mi2 re2 do2 mi2 la2

Vì anh em sẽ rời đi, đi thật xa

La2 la2 si2 do3 la2 si2 / sol2 la2

 

Kết Bài:

Đến sau cùng cũng mất nhau.

Do3 si2 la2 / la2 mi3 si2

Nhẫn tâm một lần đau thôi mà

Do3 si2 la2 / si2 do3 la2 sol2

Vì yêu anh nên rời xa

Re2 mi2 fa2 / mi2 re2 la2

Từ biệt nhau để sống vì nhau

La2 la2 si2 do3 la2 si2 / sol2 la2

 

Cảm âm dạng số - Tab số “Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay - Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi”

 

Lời 1:

Nếu một ngày hạnh phúc của hai người

6’ 2’ 2’ / 3’ 4’ 6’ 5’ 3’

Chẳng còn ấm áp tiếng cười, chẳng còn những điều tuyệt vời

1’ 2’ 3’ 5’ 4’ 2’ / 2’ 3’ 4’ 2’ 3’ / 1’ 6

Chuyện tình yêu phút chốc bỗng trở thành gánh nặng

5 6 7 / 4’ 5’ 4’ 3’ 2’ 3’ 6

Đã từng vui nay chẳng còn vui

5 6 7 / 7 6 5 6

 

Lời 2:

Nếu một ngày ở trong ánh mắt người

6’ 2’ 2’ / 3’ 4’ 6’ 5’ 3’

Chỉ là mơ ước xa vời, lựa chọn khiến lòng rối bời

1’ 2’ 3’ 5’ 4’ 2’ / 2’ 3’ 4’ 2’ 3’ / 1’

Đừng bận tâm em sẽ ra đi chẳng quay đầu.

5 6 7 / 4’ 5’ 4’ 3’ 2’ 3’ 6

Từ biệt nhau để sống vì nhau

5 5 2’ / 3’ 4’ 2’ 3’

 

Lời 3:

Biết đâu đây là định mệnh của chúng ta

3’ 2’ 1’ 7 1’ / 7 1’ 3’ 2’

Dẫu buông tay ngàn lần vẫn muốn yêu thiết tha

2’ 1’ 7 6 7 / 6 7 5’ 4’ 3’

Xóa tơ vương để mình dễ dàng bước qua

3’ 2’ 1’ 7 1’ / 7 1’ 3’ 2’

Tháng ngày cách xa

5’ 2’ 4’ 3’

 

Điệp Khúc:

Dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng

3’ 3’ 1’’ 7’ 7’ 6’ 7’ 3’

Một lần thôi em bất cần sai đúng

3’ 5’ 6’ / 5’ 5’ 1’ 2’ 3’

Thà là tương lai mai sau ta sẽ chẳng cùng nhau

2’ 3’ 4’ / 4’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’ 6’

Bình yên đánh đổi niềm đau.

6’ 6’ 7’ 1’’ 6’ 7’

Dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng

3’ 3’ 1’’ 7’ 7’ 6’ 7’ 3’

Một lần thôi em bất cần sai đúng

3’ 5’ 6’ / 5’ 5’ 1’ 2’ 3’

Đừng vì em anh cam tâm đánh mất cả thế giới

2’ 3’ 4’ / 4’ 4’ 3’ 2’ 1’ 3’ 6’

Vì anh em sẽ rời đi, đi thật xa

6’ 6’ 7’ 1’’ 6’ 7’ / 5’ 6’

 

Kết Bài:

Đến sau cùng cũng mất nhau.

1’’ 7’ 6’ / 6’ 3’ 7’

Nhẫn tâm một lần đau thôi mà

1’’ 7’ 6’ / 7’ 1’’ 6’ 5’

Vì yêu anh nên rời xa

2’ 3’ 4’ / 3’ 2’ 6’

Từ biệt nhau để sống vì nhau

6’ 6’ 7’ 1’’ 6’ 7’ / 5’ 6’

 

Cảm âm dạng chữ - Tab chữ “Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay - Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi”

 

Lời 1:

Nếu một ngày hạnh phúc của hai người

A’ D’ D’ / E’ F’ A’ G’ E’

Chẳng còn ấm áp tiếng cười, chẳng còn những điều tuyệt vời

C’ D’ E’ G’ F’ D’ / D’ E’ F’ D’ E’ / C’ A

Chuyện tình yêu phút chốc bỗng trở thành gánh nặng

G A B / F’ G’ F’ E’ D’ E’ A

Đã từng vui nay chẳng còn vui

G A B / B A G A

 

Lời 2:

Nếu một ngày ở trong ánh mắt người

A’ D’ D’ / E’ F’ A’ G’ E’

Chỉ là mơ ước xa vời, lựa chọn khiến lòng rối bời

C’ D’ E’ G’ F’ D’ / D’ E’ F’ D’ E’ / C’

Đừng bận tâm em sẽ ra đi chẳng quay đầu.

G A B / F’ G’ F’ E’ D’ E’ A

Từ biệt nhau để sống vì nhau

G G D’ / E’ F’ D’ E’

 

Lời 3:

Biết đâu đây là định mệnh của chúng ta

E’ D’ C’ B C’ / B C’ E’ D’

Dẫu buông tay ngàn lần vẫn muốn yêu thiết tha

D’ C’ B A B / A B G’ F’ E’

Xóa tơ vương để mình dễ dàng bước qua

E’ D’ C’ B C’ / B C’ E’ D’

Tháng ngày cách xa

G’ D’ F’ E’

 

Điệp Khúc:

Dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng

E’ E’ C’’ B’ B’ A’ B’ E’

Một lần thôi em bất cần sai đúng

E’ G’ A’ / G’ G’ C’ D’ E’

Thà là tương lai mai sau ta sẽ chẳng cùng nhau

D’ E’ F’ / F’ F’ E’ D’ C’ E’ A’

Bình yên đánh đổi niềm đau.

A’ A’ B’ C’’ A’ B’

Dừng lại để yêu nhau lần cuối cùng

E’ E’ C’’ B’ B’ A’ B’ E’

Một lần thôi em bất cần sai đúng

E’ G’ A’ / G’ G’ C’ D’ E’

Đừng vì em anh cam tâm đánh mất cả thế giới

D’ E’ F’ / F’ F’ E’ D’ C’ E’ A’

Vì anh em sẽ rời đi, đi thật xa

A’ A’ B’ C’’ A’ B’ / G’ A’

 

Kết Bài:

Đến sau cùng cũng mất nhau.

C’’ B’ A’ / A’ E’’ B’

Nhẫn tâm một lần đau thôi mà

C’’ B’ A’ / B’ C’’ A’ G’

Vì yêu anh nên rời xa

D’ E’ F’ / E’ D’ A’

Từ biệt nhau để sống vì nhau

A’ A’ B’ C’’ A’ B’ / G’ A’

Trên đây là Cm âm Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng