Con Nợ Mẹ - Cảm Âm KaLimba

Cảm Âm Con Nợ Mẹ - Cảm Âm KaTab Full Lời

Chào mừng các bạn đến với thư viện KaLinh Tab, nơi đăng tất cả các bài Cảm âm và Tab nhạc về Kalimba ! Chúng tôi rất vui được gửi đến bạn một lời chào nồng hậu và hân hoan đón tiếp bạn vào thế giới của chúng tôi. Trang web này là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về Tab Cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Các bạn có thể tìm thêm Cảm Âm Kalimba nhiều bài khác tại đây : >> Thư viện KaTab <<

và Nhiều Mẫu Đàn Mới Nhất của chúng tôi tại đây : >> Các Mẫu Đàn Kalimba <<

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Con Nợ Mẹ"

Đã quá muộn cho sự sám hối nơi con.
Sol la mi-rê, la sol la si la la.
Tội lỗi đã mang đi lời dạy của Mẹ..

La re2 do2 la sol re re mi mi-đô.
Giờ đây con muốn, trở lại, với vòng tay khô cằn..

Rê la sol la, do2-re2 la, re2 do2 re2 do2 la..
Mà ngày bên mẹ, con chẳng,, bận tâm..

Re re fa re, sol la re mi…

Mẹ nâng con dậy, bước con đi, Mẹ dõi theo từng
Re do2-re2 do2 sol-la, fa2 mi2 re2, la re2 do2 sol
Nhịp tim đập nhanh hay chậm. Mà con vô tâm, vô nghĩ..

Re re2 do2 re2 do2 fa, re la la la sol la..
Một bước tai hoạ với đứa con. Một gánh vai Mẹ không lời than.

La fa2 mi2 re2 la2 sol2 mi2, sol mi2 re2 do2 re2 do2 re2.
Lặng lẽ một mình, Mẹ khóc một mình…!!!

Re do2-re2 do2 la, la re2 do2 sol-la.

r2 f2 m2 r2 d2 r2 d2 l, s f s l d2 l.
l2 f2 m2 r2 l2 s2, m2 r2 d2 s2 f2.
r2 d2 r2 l2 s2 f2 m2 r2.

Phải chi số phận làm Mẹ rơi nước mắt.
Re sol-la sol mi-re, re re sol sol-la la.
Hay sự ngu dốt của đứa con trai.

La sol la si si do2 si la.
Con đã tự ngã, mà không phải ai.. xô đẩy

La la sol la, la do2-re2 mi2 do2 la sol mi-re.
Con không thể về với gia đình nữa rồi..

si la sol fa sol fa mi fa re.
Con nợ Mẹ một lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói.

Fa2 mi2 re2 re2 re2 sol2 la2, fa2 mi2 la2 la2 sol2 la2.
Con nợ một cô vợ hiền. Con nợ Mẹ một đứa cháu ngoan.

Fa2 fa2-re2 do2 re2 la la, re2 la la la re2 fa2 mi2.
Con đã biết khóc cho một tình yêu. Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng..

La2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2 fa2 sol2, fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2 sol fa.
Bầu trời đen đã khuất bóng Mẹ. Con đi nhé.. Mẹ.. Mẹ đừng buồn…!

Re fa la re2 mi2 fa2 re2-do2, la do2 re2 sol-la, la do re.
Đã quá muộn vì lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói.

Fa mi re re re sol la, fa mi la la sol la.
Con nợ Mẹ,, con nợ Mẹ..

Fa2, mi2-re2-re2, do2, re2-sol la-la..
Con đã biết khóc cho một tình yêu. Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng..

La2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2 fa2 sol2, fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2 sol2.
Bầu trời đen đã khuất bóng Mẹ. Con đi nhé.. Mẹ.. Mẹ đừng buồn…!

Re fa la re2 mi2 fa2 re2-do2, la do2 re2 sol-la, la do re….

 

Cảm âm dạng số - Tab số "Con Nợ Mẹ"

Đã quá muộn cho sự sám hối nơi con.
5 6 3-2, 6 5 6 7 6 6
Tội lỗi đã mang đi lời dạy của Mẹ..

6 2’ 1’ 6 5 2 2 3 3-1
Giờ đây con muốn, trở lại, với vòng tay khô cằn..

2 6 5 6, 1’-2’ 6, 2’ 1’ 2’ 1’ 6
Mà ngày bên mẹ, con chẳng,, bận tâm..

2 2 4 2, 5 6 2 3…

Mẹ nâng con dậy, bước con đi, Mẹ dõi theo từng
2 1’-2’ 1’ 5-6, 4’ 3’ 2’, 6 2’ 1’ 5
Nhịp tim đập nhanh hay chậm. Mà con vô tâm, vô nghĩ..

2 2’ 1’ 2’ 1’ 4, 2 6 6 6 5 6
Một bước tai hoạ với đứa con. Một gánh vai Mẹ không lời than.

6 4’  3’ 2’ 6’ 5’ 3’, 5 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’
Lặng lẽ một mình, Mẹ khóc một mình…!!!

2 1’-2’ 1’ 6, 6 2’ 1’ 5-6

2’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 6, 5 4 5 6 1’ 6
2’ 4’ 3’ 2’ 6’ 5’,3’ 2’ 1’ 5’ 4’
2’ 1’ 2’ 6’ 5’ 4’ 3’ 2’

Phải chi số phận làm Mẹ rơi nước mắt.
2 5-6 5 3-2, 2 2 5 5-6 6
Hay sự ngu dốt của đứa con trai.

6 5 6 7 7 1’ 7 6
Con đã tự ngã, mà không phải ai.. xô đẩy

6 6 5 6, 6 1’-2’ 3’ 1’ 6 5 3-2

Con không thể về với gia đình nữa rồi..

7 6 5 4 5 4 3 4 2
Con nợ Mẹ một lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói.

4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 5’ 6’, 4’ 3’ 6’ 6’ 5’ 6’
Con nợ một cô vợ hiền. Con nợ Mẹ một đứa cháu ngoan.

4’ 4’-2’ 1’ 2’ 6 6, 2’ 6 6 6 2’ 4’ 3’
Con đã biết khóc cho một tình yêu. Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng..

6’ 5’ 6’5’ 4’ 3’4’ 5’, 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 5 4
Bầu trời đen đã khuất bóng Mẹ. Con đi nhé.. Mẹ.. Mẹ đừng buồn…!

2 4 6 2’ 3’ 4’ 2’-1’, 6 1’ 2’ 5-6, 6 1 2

Đã quá muộn vì lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói.

4 3 2 2 2 5 6, 4 3 6 6 5 6
Con nợ Mẹ,, con nợ Mẹ..

4’ 3’-2’-2’ 1’ 2’-5 6-6
Con đã biết khóc cho một tình yêu. Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng..

6’ 5’ 6’ 5’ 4’ 3’ 4’ 5’, 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 5’

Bầu trời đen đã khuất bóng Mẹ. Con đi nhé.. Mẹ.. Mẹ đừng buồn…!

2 4 6 2’ 3’ 4’ 2’-1’, 6 1’ 2’ 5-6, 6 1 2..

 

Cảm âm dạng chữ - Tab chữ "Con Nợ Mẹ"

Đã quá muộn cho sự sám hối nơi con.
G A E-D, A G A B A A
Tội lỗi đã mang đi lời dạy của Mẹ..

A D’ C’ A G D D E E-C
Giờ đây con muốn, trở lại, với vòng tay khô cằn..

D A G A, C’-D’ A, D’ C’ D’ C’ A
Mà ngày bên mẹ, con chẳng,, bận tâm..

D D F D, G A D E

Mẹ nâng con dậy, bước con đi, Mẹ dõi theo từng
D C’-D’ C’ G-A, F’ E’ D’, A D’ C’ G
Nhịp tim đập nhanh hay chậm. Mà con vô tâm, vô nghĩ..

D D’ C’ D’ C’ F, D A A A G A
Một bước tai hoạ với đứa con. Một gánh vai Mẹ không lời than.

A F’ E’ D’ A’ G’ E’, G E’ D’ C’ D’ C’ D’
Lặng lẽ một mình, Mẹ khóc một mình…!!!

D C’-D’ C’ A, A D’ C’ G-A
D’ F’ E’ D’ C’ D’ C’ A, G F G A C’ A
A’ F’ E’ D’ A’ G’, E’ D’ C’ G’ F’
D’ C’ D’ A’ G’ F’ E’ D’

Phải chi số phận làm Mẹ rơi nước mắt.
D G-A G E-D, D D G G-A A
Hay sự ngu dốt của đứa con trai.

A G A B B C’ B A
Con đã tự ngã, mà không phải ai.. xô đẩy

A A G A, A C’-D’ E’ C’ A G E-D
Con không thể về với gia đình nữa rồi..

B A G F G F E F D
Con nợ Mẹ một lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói.

F’ E’ D’ D’ D’ G’ A’, F’ E’ A’ A’ G’ A’
Con nợ một cô vợ hiền. Con nợ Mẹ một đứa cháu ngoan.

F’ F’-D’ C’ D’ A A, D’ A A A D’ F’ E’
Con đã biết khóc cho một tình yêu. Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng..

A’ G’ A’ G’ F’ E’ F’ G’, F’ E’ F’ E’ D’ C’ D’ G F
Bầu trời đen đã khuất bóng Mẹ. Con đi nhé.. Mẹ.. Mẹ đừng buồn…!

D F A D’ E’ F’ D’-C’, A C’ D’ G-A, A C D
Đã quá muộn vì lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói.

F E D D D G A, F E A A G A
Con nợ Mẹ,, con nợ Mẹ..

F E D D D G A, F E A A G A
Con đã biết khóc cho một tình yêu. Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng..

A’ G’ A’ G’ F’ E’ F’ G’, F’ E’ F’ E’ D’ C’ D’ G’
Bầu trời đen đã khuất bóng Mẹ. Con đi nhé.. Mẹ.. Mẹ đừng buồn…!

D F A D’ E’ F’ D’-C’, A C’ D’ G-A, A C D

Trên đây là Cm âm Con Nợ Mẹ Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn.Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Con Nợ Mẹ!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng