Điều Phi Thường Nhỏ Bé - Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Điều Phi Thường Nhỏ Bé (Ngọc Linh, Đen, Chi Pu, Hoàng Thùy Linh) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Điều Phi Thường Nhỏ Bé – Ngọc Linh, Đen, Chi Pu, Hoàng Thùy Linh"

[Verse 1: Chi Pu]
Đừng gọi tôi với những thứ không hay

Sol2 la2 do re re re do do
Vì tôi không như bao nhiêu điều bạn thấy

Sol2 la2 do re re do do mi
Cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu

Sol2 la2 do re re re do do
Ai cũng mơ mộng, tôi cũng mơ mộng nhiều

Re mi re do, re mi re do do

[Pre-Chorus: Hoàng Thùy Linh]
So you...

La2 la
Từng bước trong những cơn mưa không nhìn thấy lối

La2 la sol la sol mi re la2 mi mi
Ngày mai nắng hong khô đi giọt nước mắt

La si do2 si la sol la2 mi mi
Tôi sẽ luôn đi tìm khao khát riêng cho mình

Re mi re do si2 re mi re do si2

[Chorus: Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?

Do do do mi mi sol sol sol sol la sol mi re do
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà

Do do do mi mi sol sol sol sol la sol mi re la2
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?

Mi mi mi sol mi re do re mi sol sol2 la2
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này

Do do mi mi sol sol la sol mi re do

[Post-Chorus: Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé

Do re mi re do la2 sol2 do re mi mi
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta

Do re mi re do la2 sol2 re do do
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt

Do re mi re do la2 sol2 do re mi mi
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay

Do re mi re do la2 sol2 re do do

[Verse 2: Đen]
Lao vào đời và kiếm cơm
Lao vào đời và kiếm cơm
Mong là lo được cho no bụng
Tôi cũng mong để lại cho đời chút tiếng thơm, yeah
Vui như cánh chim nhỏ tập bay trong gian nan
Dù có đôi khi hoang dại nhưng mà không hoang mang
Underground từ Nam tới Trung cho tới Bắc, yeah
Và bởi vì có nhạc Rap mà cuộc đời sang trang, yah
Đi trên chính đôi chân
Lao động bằng chính đôi tay
Viết nhạc bằng chính cái đầu
Đám ong thợ này rất hăng say
Lấy vần thơ lấy nhịp beat là các dụng cụ, yeah
Âm nhạc là liều thuốc không hề có tác dụng phụ
Không hề nao núng và cũng không hề chần chừ, yah
Cuộc đời gọi ta, ta xin làm người phục vụ
Đi giữa trời mênh mông thấy trong lòng xanh biếc quá, yeah
Ta muốn làm người bình thường cho cây đời thêm chiếc lá
Ta không ngại đối mặt với những lần vấp ngã và đớn đau
Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó như vậy khiến ta lớn mau

 

[Chorus: Ngọc Linh & Hoàng Thùy Linh]
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?

Do do do mi mi sol sol sol sol sol la sol mi re do
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà

Do do do mi mi sol sol sol sol la sol mi re la2
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?

Mi mi mi sol mi re do re mi sol sol2 la2
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này

Do do mi mi sol sol la sol mi re do

[Post-Chorus: Ngọc Linh & Hoàng Thùy Linh]
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé

Do re mi re do la2 sol2 do re mi mi
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta

Do re mi re do la2 sol2 re do do
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt

Do re mi re do la2 sol2 do re mi mi
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay

Do re mi re do la2 sol2 re do do

[Bridge: Ngọc Linh, Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Now or never, now or never

Do do do do do do
Now or never, now or never

Do do do do do do

[Chorus: Ngọc Linh, Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?

Do do do mi mi sol sol sol sol la sol mi re do
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà

Do do do mi mi sol sol sol sol la sol mi re la2
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?

Mi mi mi sol mi re do re mi sol sol2 la2
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này

Do do mi mi sol sol la sol mi re do

[Post-Chorus: Ngọc Linh, Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé

Do re mi re la2 sol2 do re mi mi
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta

Do re mi re do la2 sol2 re do do
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt

Do re mi re do la2 sol2 do re mi mi
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay

Do re mi re do la2 sol2 re do do

 

 

Cảm âm dạng số - Tab số "Điều Phi Thường Nhỏ Bé – Ngọc Linh, Đen, Chi Pu, Hoàng Thùy Linh"

[Verse 1: Chi Pu]
Đừng gọi tôi với những thứ không hay

5' 6' 1 2 2 2 1 1
Vì tôi không như bao nhiêu điều bạn thấy

5' 6' 1 2 2 1 1 3
Cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu

5' 6' 1 2 2 2 1 1
Ai cũng mơ mộng, tôi cũng mơ mộng nhiều

2 3 2 1 2 1 2 1 1

[Pre-Chorus: Hoàng Thùy Linh]
So you...

6' 6
Từng bước trong những cơn mưa không nhìn thấy lối

6' 6 5 6 5 3 2 6' 3 3
Ngày mai nắng hong khô đi giọt nước mắt

6 7 1' 7 6 5 6' 3 3
Tôi sẽ luôn đi tìm khao khát riêng cho mình

2 3 2 1 7' 2 3 2 1 7'

[Chorus: Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?

1 1 1 3 3 5 5 5 5 6 5 3 2 1
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà

1 1 1 3 3 5 5 5 5 6 5 3 2 6'
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?

3 3 3 5 3 2 1 2 3 5 5' 6'
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này

1 1 3 3 5 5 6 5 3 2 1

[Post-Chorus: Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé

1 2 3 2 1 6' 5' 1 2 3 3
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta

1 2 3' 2 1 6' 5' 2 1 1
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt

1 2 3 2 1 6' 5' 1 2 3 3
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay

1 2 3 2 1 6' 5' 2 1 1

[Verse 2: Đen]
Lao vào đời và kiếm cơm
Lao vào đời và kiếm cơm
Mong là lo được cho no bụng
Tôi cũng mong để lại cho đời chút tiếng thơm, yeah
Vui như cánh chim nhỏ tập bay trong gian nan
Dù có đôi khi hoang dại nhưng mà không hoang mang
Underground từ Nam tới Trung cho tới Bắc, yeah
Và bởi vì có nhạc Rap mà cuộc đời sang trang, yah
Đi trên chính đôi chân
Lao động bằng chính đôi tay
Viết nhạc bằng chính cái đầu
Đám ong thợ này rất hăng say
Lấy vần thơ lấy nhịp beat là các dụng cụ, yeah
Âm nhạc là liều thuốc không hề có tác dụng phụ
Không hề nao núng và cũng không hề chần chừ, yah
Cuộc đời gọi ta, ta xin làm người phục vụ
Đi giữa trời mênh mông thấy trong lòng xanh biếc quá, yeah
Ta muốn làm người bình thường cho cây đời thêm chiếc lá
Ta không ngại đối mặt với những lần vấp ngã và đớn đau
Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó như vậy khiến ta lớn mau

 

[Chorus: Ngọc Linh & Hoàng Thùy Linh]
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?

1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 6 5 3 2 1
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà

1 1 1 3 3 5 5 5 5 6 5 3 2 6'
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?

3 3 3 5 3 2 1 2 3 5 5' 6'
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này

1 1 3 3 5 5 6 3 2 1

[Post-Chorus: Ngọc Linh & Hoàng Thùy Linh]
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé

1 2 3 2 1 6' 5' 1 2 3 3
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta

1 2 3 2 1 6' 5' 2 1 1
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt

1 2 3 2 1 6' 5' 1 2 3 3
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay

1 2 3 2 1 6' 5' 2 1 1

[Bridge: Ngọc Linh, Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Now or never, now or never

1 1 1 1 1 1
Now or never, now or never

1 1 1 1 1 1

[Chorus: Ngọc Linh, Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?

1 1 1 3 3 5 5 5 5 6 5 3 2 1
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà

1 1 1 3 3 5 5 5 5 6 5 3 2 6'
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?

3 3 3 5 3 2 1 2 3 5 5' 6'
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này

1 1 3 3 5 5 6 5 3 2 1

[Post-Chorus: Ngọc Linh, Chi Pu & Hoàng Thùy Linh]
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé

1 2 3 2 6' 5' 1 2 3 3
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta

1 2 3 2 1 6' 5' 2 1 1
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt

1 2 3 2 1 6' 5' 1 2 3 3
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay

1 2 3 1 6' 5' 2 1 1

Trên đây là Cm âm Điều Phi Thường Nhỏ Bé Về Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Điều Phi Thường Nhỏ Bé này nhé !

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK KALINH

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 0906 399 091 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng