Em Không Sai, Chúng Ta Sai - Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)"

Không thể tin vào giây phút ấy
La Sol La Sol La Rê2 Rê2
Không ngờ đến ngày ta chia tay
Sol Fa Sol Fa Sol Đô2 Đô2
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
Đô2 Rê2 Si La Si La Si
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
Si La Si La Si Đô Sol Sol Fa Sol La La
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
La Sol La Sol La Rê2 Rê2
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
Rê2 Mi2 Đô2 Si Đô2 Si Đô2, Rê2 Mi2 Mi2
Phải nhận đau một lần mới thấu
Rê2 Mi2 Fa2 Si Si Đô2 Rê2
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
Fa2 Si Si Đô2 Rê2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2, Fa2 Sol2 La2 Fa2 Sol2

Anh thật sự ngu ngốc
Rê2 La Rê2 Fa2 La2
Bảo vệ người ấy cũng không xong
Rê2 La Rê2 La2 La2 Sol2 Sol2
Nỡ làm người yêu khóc
Sol2 La Đô2 Fa2 Sol2
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
Sol2 La Đô2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2
Anh biết rằng anh sai
Fa2 Mi2 Rê2 Fa2 Fa2
Nhưng không bao giờ tha thứ
Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Fa2 Sol2

Không thể tin vào giây phút ấy
La Sol La Sol La Rê2 Rê2
Không ngờ đến ngày ta chia tay
Sol Fa Sol Fa Sol Đô2 Đô2
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
Đô2 Rê2 Si La Si La Si
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
Si La Si La Si Đô Sol Sol Fa Sol La La
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
La Sol La Sol La Rê2 Rê2
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
Rê2 Mi2 Đô2 Si Đô2 Si Đô2, Rê2 Mi2 Mi2
Phải nhận đau một lần mới thấu
Rê2 Mi2 Fa2 Si Si Đô2 Rê2
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
Fa2 Si Si Đô2 Rê2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2, Fa2 Sol2 La2 Fa2 Sol2

Anh thật sự ngu ngốc
Rê2 La Rê2 Fa2 La2
Bảo vệ người ấy cũng không xong
Rê2 La Rê2 La2 La2 Sol2 Sol2
Nỡ làm người yêu khóc
Sol2 La Đô2 Fa2 Sol2
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
Sol2 La Đô2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2
Anh biết rằng anh sai
Fa2 Mi2 Rê2 Fa2 Fa2
Nhưng không bao giờ tha thứ
Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Fa2 Sol2

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 Si2 Si2 La2 La2, Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 La2
Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
Rê2 La Rê2 Fa2 La2, Rê2 La Rê2 La2 La2 Sol2 Sol2
Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
Sol2 La Đô2 Fa2 Sol2, Sol2 Fa2 Sol2 Đô3 Đô3 Fa2 Fa2
Ðiều sau cuối anh làm
Fa2 Sol2 La2 Fa2 Rê2
Nụ cười em đem hết đi
Fa2 Fa2 Sol2 La2 Đô3 Sib2
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 Fa2 Fa2

Bao lần ta bỏ qua cho nhau
La Sol La Sol La Rê2 Rê2
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước
Rê2 Mi2 Đô2 Si Đô2 Si Đô2, Rê2 Mi2 Mi2
Hình như sau mọi lần cãi vã
Rê2 Mi2 Fa2 Si Si Đô2 Rê2
Anh dần dần nhận ra ta không còn
Fa2 Si Si Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Rê2
Thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa
Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Fa2 Sol2

Đành để em cứ đi như vậy
Đô2 Rê2 Fa2 La2 Sol2 Fa2 Rê2
Nếu em không còn yêu anh nữa
La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2
Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy
Đô2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Đô2

Chia tay để tìm người tốt hơn
Fa2 Sol2 La2 Rê2 Fa2 Sol2 Fa2
Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm
Fa2 Fa2 Sol2 La2 Si2 La2 Sol2 Fa2-Rê2 Fa2
Đến ngay cả một người cũng đánh mất…
Si2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Rê3-Đô3

 

Cảm âm dạng số- Tab số "Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)"

Không thể tin vào giây phút ấy
6 5 6 5 6 2’ 2’
Không ngờ đến ngày ta chia tay
5 4 5 4 5 1’ 1’
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
1’ 2’ 7 6 7 6 7
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
7 6 7 6 7 1 5 5 4 5 6 6
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
6 5 6 5 6 2’ 2’
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
2’ 3’ 1’ 7 1’ 7 1’, 2’ 3’ 3’
Phải nhận đau một lần mới thấu
2’ 3’ 4’ 7 7 1’ 2’
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau

4’ 7 7 1’ 2’, 4’ 4’ 2’ 4’, 4’ 5’ 6’ 4’ 5’

Anh thật sự ngu ngốc
2’ 6 2’ 4’ 6’
Bảo vệ người ấy cũng không xong
2’ 6 2’ 6’ 6’ 5’ 5’ 
Nỡ làm người yêu khóc
5’ 6 1’ 4’ 5’
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
5’ 6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’
Anh biết rằng anh sai
4’ 3’ 2’ 4’ 4’
Nhưng không bao giờ tha thứ

4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’

Không thể tin vào giây phút ấy
6 5 6 5 6 2’ 2’
Không ngờ đến ngày ta chia tay
5 4 5 4 5 1’ 1’
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
1’ 2’ 7 6 7 6 7
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
7 6 7 6 7 1 5 5 4 5 6 6
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
6 5 6 5 6 2’ 2’
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
2’ 3’ 1’ 7 1’ 7 1’, 2’ 3’ 3’
Phải nhận đau một lần mới thấu
2’ 3’ 4’ 7 7 1’ 2’
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau

4’ 7 7 1’ 2’, 4’ 4’ 2’ 4’, 4’ 5’ 6’ 4’ 5’

Anh thật sự ngu ngốc
2’ 6 2’ 4’ 6’
Bảo vệ người ấy cũng không xong
2’ 6 2’ 6’ 6’ 5’ 5’
Nỡ làm người yêu khóc
5’ 6 1’ 4’ 5’
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
5’ 6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’ 
Anh biết rằng anh sai
4’ 3’ 2’ 4’ 4’ 
Nhưng không bao giờ tha thứ

4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
1’ 1’ 4’ 5’ 7’ 7’ 6’ 6’, 5’ 5’ 4’ 4’ 5’ 6’
Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
2’ 6 2’ 4’ 6’, 2’ 6 2’ 6’ 6’ 5’ 5’
Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
5’ 6 1’ 4’ 5’, 5’ 4’ 5’ 1’’ 1’’ 4’ 4’
Ðiều sau cuối anh làm
4’ 5’ 6’ 4’ 2’
Nụ cười em đem hết đi
4’ 4’ 5’ 6’ 1’’ 7’
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang

6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 5’ 4’ 4’

Bao lần ta bỏ qua cho nhau
6 5 6 5 6 2’ 2’
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước
2‘ 3’ 1’ 7 1’ 7 1’, 2’ 3’ 3’
Hình như sau mọi lần cãi vã
2’ 3’ 4’ 7 7  1’ 2’
Anh dần dần nhận ra ta không còn
4’ 7 7 1’ 2’ 4’ 4’ 2’
Thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa

4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 4’ 5’

Đành để em cứ đi như vậy
1’ 2’ 4’ 6’ 5’  4’ 2’
Nếu em không còn yêu anh nữa
6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 4’ 5’
Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy

1’ 1’ 2’ 4’ 5’ 6’ 1’

Chia tay để tìm người tốt hơn
4’ 5’ 6’ 2’ 4’ 5’ 4’
Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm
4’ 4’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 4’-2’ 4’
Đến ngay cả một người cũng đánh mất…

7’ 6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 4’ 2’’-1’’

Trên đây là Cm âm Em Không Sai, Chúng Ta Sai Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Em Không Sai, Chúng Ta Sai!

Tư vấn sản phẩm: 

>> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 <<

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

 >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

  >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK KALINH

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 0906 399 091 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng