Người Có Thương – Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Người Có Thương (DATKAA) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Người Có Thương – DATKAA"

Một ngày thu đầy gió

Do2 do2 re2 do2 mi2

Trong nắng chiều là màu mắt em

Mi2 sol2 do2 si do2 re2 do2

Còn mình anh ngồi mong

La la do2 si do2

Hỏi rằng người còn đó không

Sol sol sol sol mi2-sol2 re2

Giọt buồn rơi từ mắt

Do2 do2 re2 do2 mi2

Trong bức hình ngày mình có nhau

Mi2 sol2 do2 si do2 re2 do2

Giờ này em ở đâu

La la do2 si do2

Cả bầu trời này nhớ em

Sol sol sol sol mi2 re2

Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai

Mi2 sol2 do2 do2 do2 la sol re2

Trong gió chiều vươn trong lòng tình ai

Mi2 sol2 do2 do2 do2 la sol do2

Mang chút tình anh ơ thờ đợi mong

Mi2 sol2 do2 do2 la sol la re2

Em có còn thương anh nhiều hay không

Mi2 sol2 do2 do2 la sol si do2

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

Mi2 mi2 re2 do2 do2 re2 sol2 mi2 re2

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

Mi2 mi2 re2 do2 re2 mi2 sol2 re2 do2

Tìm bóng ai chờ dáng ai

Sol re2 do2 sol mi2 re2

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol la do2

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

Mi2 mi2 mi2 mi2 do2 do2 mi2 sol2 mi2 re2

Đêm nay sao trăng mờ

Mi2 mi2 mi2 mi2 do2

Anh vẫn nhớ câu thề

Do2 re2 sol2 re2 do2

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

Sol sol re2 do2 sol sol mi2 re2

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol re2 do2

Ngày mà em vừa đi

Sol sol do2 si do2

Giọt buồn còn vươn trên bờ mi

Sol sol sol do2 do2 si do2

Ngày dường như dài thêm

Sol sol do2 si do2

Ôm u sầu về trong màn đêm

Do2 do2 sol sol re2 do2 re2

Làm sao quên ngày xưa

Sol do2 do2 si do2

Đôi ta cùng đi trong chiều mưa

Do2 do2 sol do2 do2 si do2

Ngồi suy tư mình anh

Sol do2 do2 si do2

Mong em về đoạn đường vắng tanh

Do2 do2 sol sol sol mi2 re2

Em nay đã xa thật rồi

Mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2

Yêu thương buông rơi đành thôi

Mi2 mi2 mi2 mi2 do2 re2

Thương thân anh bao đêm đợi chờ

Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2

Em buông tay đôi mi thờ ơ

Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 do2 re2

Anh dối lòng xem như là người dưng

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol do2 re2

Bao kỉ niệm khóe mi lại trào dâng

Mi2 sol2 do2 do2 do2 la sol do2

Đem gối đầu bao kỉ niệm từng qua

Mi2 sol2 do2 la sol sol sol sol re2

Em có yêu có thương xin quay về

Mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 re2 do2

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

Mi2 mi2 re2 do2 do2 re2 sol2 mi2 re2

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

Mi2 mi2 re2 do2 re2 mi2 sol2 re2 do2

Tìm bóng ai chờ dáng ai

Sol re2 do2 sol mi2 re2

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol la do2

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

Mi2 mi2 mi2 mi2 do2 do2 mi2 sol2 mi2 re2

Đêm nay sao trăng mờ

Mi2 mi2 mi2 mi2 do2

Anh vẫn nhớ câu thề

Do2 re2 sol2 re2 do2

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

Sol sol re2 do2 sol sol mi2 re2

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol re2 do2

Anh đã thương em rồi mà

Mi2 sol2 mi2 re2 do2

Cớ sao nói không nên lời

Do2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 do2

Mây gió mang em về

Mi2 sol2 mi2 re2 do2

Bên kia trời cùng ai

Do2 do2 sol la re2

Anh tiếc thương cho mình

Mi2 sol2 mi2 re2 do2

Chẳng thể theo níu tay em lại

Do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2

Em có thương xin về

Mi2 sol2 mi2 re2 do2

Mong em đừng rời xa anh mãi

Do2 do2 la sol do2 mi2 sol2

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

Mi2 mi2 re2 do2 do2 re2 sol2 mi2 re2

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

Mi2 mi2 re2 do2 re2 mi2 sol2 re2 do2

Tìm bóng ai chờ dáng ai

Sol re2 do2 sol mi2 re2

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol la do2

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

Mi2 mi2 mi2 mi2 do2 do2 mi2 sol2 mi2 re2

Đêm nay sao trăng mờ

Mi2 mi2 mi2 mi2 re2

Anh vẫn nhớ câu thề

Do2 re2 sol2 re2 do2

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

Sol sol re2 do2 sol sol mi2 re2

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

Mi2 sol2 do2 do2 do2 sol re2 do2

 

Cảm âm dạng số - Tab số "Người Có Thương – DATKAA"

Một ngày thu đầy gió

1’ 1’ 2’ 1’ 3’

Trong nắng chiều là màu mắt em

3’ 5’ 1’ 7  1’ 2’ 1’

Còn mình anh ngồi mong

6 6 1’ 7 1’

Hỏi rằng người còn đó không

5 5 5 5 3’-5’ 2’

Giọt buồn rơi từ mắt

1’ 1’ 2’ 1’ 3’

Trong bức hình ngày mình có nhau

3’ 5’ 1’ 7 1’ 2’ 1'

Giờ này em ở đâu

6 6 1’ 7 1’

Cả bầu trời này nhớ em

5 5 5 5  3’ 2’

Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 6 5  2’

Trong gió chiều vươn trong lòng tình ai

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 6 5 1’

Mang chút tình anh ơ thờ đợi mong

3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 6 2’

Em có còn thương anh nhiều hay không

3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 7 1’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 5’ 3’ 2’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’ 1’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

5 2’ 1’ 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 3’ 5’ 3’ 2’

Đêm nay sao trăng mờ

3’ 3’ 3’ 3’ 1’

Anh vẫn nhớ câu thề

1’ 2’ 5’ 2’ 1’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

5 5 2’ 1’ 5 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 1’

Ngày mà em vừa đi

5 5 1’ 7 1’

Giọt buồn còn vươn trên bờ mi

5 5 5 1’ 1’ 7 1’

Ngày dường như dài thêm

5 5 1’ 7 1’

Ôm u sầu về trong màn đêm

1’ 1’ 5 5 2’ 1’ 2’

Làm sao quên ngày xưa

5 1’ 1’ 7 1’

Đôi ta cùng đi trong chiều mưa

1’ 1’ 5 1’ 1’ 7 1’

Ngồi suy tư mình anh

5 1’ 1’ 7 1’

Mong em về đoạn đường vắng tanh

1’ 1’ 5 5 5 3’ 2’

Em nay đã xa thật rồi

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Yêu thương buông rơi đành thôi

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 2’

Thương thân anh bao đêm đợi chờ

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Em buông tay đôi mi thờ ơ

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 2'

Anh dối lòng xem như là người dưng

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 1’ 2’

Bao kỉ niệm khóe mi lại trào dâng

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 6 5 1’

Đem gối đầu bao kỉ niệm từng qua

3’ 5’ 1’ 6 5 5 5 5 2’

Em có yêu có thương xin quay về

3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 1’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 5’ 3’ 2’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’ 1’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

5 2’ 1’ 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 3’ 5’ 3’ 2’

Đêm nay sao trăng mờ

3’ 3’ 3’ 3’ 1’

Anh vẫn nhớ câu thề

1’ 2’ 5’ 2’ 1’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

5 5 2’ 1’ 5 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 1’

Anh đã thương em rồi mà

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Cớ sao nói không nên lời

1’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Mây gió mang em về

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Bên kia trời cùng ai

1’ 1’ 5 6 2’

Anh tiếc thương cho mình

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Chẳng thể theo níu tay em lại

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Em có thương xin về

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Mong em đừng rời xa anh mãi

1’ 1’ 6 5 1’ 3’ 5’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 5’ 3’ 2’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’ 1’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

5 2’ 1’ 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 3’ 5’ 3’ 2’

Đêm nay sao trăng mờ

3’ 3’ 3’ 3’ 2’

Anh vẫn nhớ câu thề

1’ 2’ 5’ 2’ 1’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

5 5 2’ 1’ 5 5  3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 1’

Trên đây là Cm âm Người Có Thương Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Người Có Thương!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK KALINH

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 0906 399 091 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng