Người Con Gái Ta Thương - Cảm Âm Kalimba

 Cảm Âm Người Con Gái Ta Thương (Hà Anh Tuấn) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Chào mừng các bạn đến với thư viện KaLinh Tab, nơi đăng tất cả các bài Cảm âm và Tab nhạc về Kalimba ! Chúng tôi rất vui được gửi đến bạn một lời chào nồng hậu và hân hoan đón tiếp bạn vào thế giới của chúng tôi. Trang web này là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về Tab Cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Các bạn có thể tìm thêm Cảm Âm Kalimba nhiều bài khác tại đây : >> Thư viện KaTab <<

và Nhiều Mẫu Đàn Mới Nhất của chúng tôi tại đây : >> Các Mẫu Đàn Kalimba <<

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt “Người con gái ta thươngHà Anh Tuấn

Người con gái ta thương

sol si do2 si la

Gục khóc trên vai ta

sol do2 si la la

Giọt nước mắt em rơi

sol si do2 si la

Bỏng rát con tim ta.

sol si-do2 la la la

Ta thương em nhiều hơn chính bản thân

do2 do2 do2 si do2 re2 si do2

Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc

do2 do2 sol2 sol2 do2 si do2 re2

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than

do2 do2 do2 si do2 re2 si do2

Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

si sol sol si sol do2 si si

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

sol2 sol2 sol2 do2 sol sol do2 re2-mi2 re2-do2

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

mi2 fa2 mi2, fa2 mi2, fa2 mi2 fa2 mi2 sol2

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

sol2 sol2 sol2, sol2 sol2 do2 sol re2-mi2 re2-do2

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

do2 mi2 re2 do2, do2 mi2 re2 do2, do2 sol2 mi2-re2 do2

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

sol2 sol2 sol2, sol2 sol2, sol2 sol sol do2

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

mi2 fa2 mi2, fa2 mi2 mi2 fa2 mi2 sol2

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

sol2 sol2 sol2, sol2 sol2, re2 re2 re2 re2 mi2 do2

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

do2 do2 do2, do2 do2, do2 do2 do2 si

Và ta xót cho ta.

sol si mi2 re2-do2 do2

Người con gái ta thương

sol si do2 si la

Kề sát vai bên ai

sol do2 si la la

Tựa những phía không nhau

sol si do2 si la

Những giấc mơ trôi mau.

do2 do2 si la la

Ta mong em hằn lên những tổn thương

do2 do2 do2 si do2 re2 si do2

Lại chạy đến khóc nơi này em nhé

do2 do2 sol2 sol2 do2 si do2 re2

Con tim ta dường như ích kỉ hơn

do2 do2 do2 si do2 re2 si do2

Ta sợ mình lại đánh mất em.

do2 sol sol sol si do2 si-la-sol

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

sol2 sol2 sol2 do2 sol sol do2 re2-mi2 re2-do2

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

mi2 fa2 mi2, fa2 mi2, fa2 mi2 fa2 mi2 sol2

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

sol2 sol2 sol2, sol2 sol2 do2 sol re2-mi2 re2-do2

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

do2 mi2 re2 do2, do2 mi2 re2 do2, do2 sol2 mi2- re2 do2

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

sol2 sol2 sol2, sol2 sol2, sol2 sol sol do2

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

mi2 fa2 mi2, mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 sol2

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

sol2 sol2 sol2, sol2 sol2, re2 re2 re2 re2 mi2 do2

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

do2 do2 do2, do2 do2, do2 do2 do2 si

Và ta xót cho ta.

sol si mi2 re2-do2 do2

Cảm âm dạng số - Tab sốNgười con gái ta thươngHà Anh Tuấn

Người con gái ta thương

7 7 1’ 7 6

Gục khóc trên vai ta

5 1’ 7 6 6

Giọt nước mắt em rơi

5 7 1’ 7 6

Bỏng rát con tim ta.

5 7-1’ 6 6 6

Ta thương em nhiều hơn chính bản thân

1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’ 7 1’

Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc

1’ 1’ 6’ 6’ 1’ 7 1’ 2’

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than

1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’ 7 1’

Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

7 5 5 7 5 1’ 7 7

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

5’ 5’ 5’ 1’ 5 5 1’ 2’-3’ 2’-1’

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

3’ 4’ 3’, 4’ 3’, 4’ 3’ 4’ 3’ 5’

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

5’ 5’ 5’, 5’ 5’ 1’ 6 2’-3’ 2’-1’

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

1’ 3’ 2’ 1’, 1’ 3’ 2’ 1’, 1’ 5’ 3’-2’ 1

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

5’ 5’ 5’, 5’ 5’, 5’ 5 5 1’

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

3’ 4’ 2’, 4’ 3’ 3’ 4’ 3’ 5’

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

5’ 5’ 5’, 5’ 5’, 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 1’

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

1’ 1’ 1’, 1’ 1’, 1’ 1’ 1’ 7

Và ta xót cho ta.

5 7 3’ 2’-1’ 1’

Người con gái ta thương

5 7 1’ 7 6

Kề sát vai bên ai

5 1’ 7 6 6

Tựa những phía không nhau

5 7 1’ 7 6

Những giấc mơ trôi mau.

1’ 1’ 7 6 6

Ta mong em hằn lên những tổn thương

1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’ 7 1’

Lại chạy đến khóc nơi này em nhé

1’ 1’ 5’ 5’ 1’ 7 1’ 2’

Con tim ta dường như ích kỉ hơn

1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’ 7 1’

Ta sợ mình lại đánh mất em.

1’ 5 5 5 7 1’ 7-6-5

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

5’ 5’ 5’ 1’ 5 5 1’ 2’-3’ 2’-1’

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

3’ 4’ 3’, 4’ 3’, 4’ 3’ 4’ 3’ 5’

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

5’ 5’ 5’, 5’ 5’ 1’ 5 2’-3’ 2’-1’

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

1’ 3’ 2’ 1’, 1’ 3’ 2’ 1’, 1’ 5’ 3’-2’ 1’

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

5’ 5’ 5’, 5’ 5’, 5’ 5 5 1’

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

3’ 4’ 3’, 4’ 3’ 3’ 4’ 3’ 5’

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

5’ 5’ 5’, 5’ 5’, 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 1’

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

1’ 1’ 1’, 1’ 1’, 1’ 1’ 1’ 7

Và ta xót cho ta.

5 7 3’ 2’-1’ 1’

Cảm âm dạng chữ - Tab chữNgười con gái ta thươngHà Anh Tuấn

Người con gái ta thương

B B C’ B A

Gục khóc trên vai ta

G C’ B A A

Giọt nước mắt em rơi

G B A’ B A

Bỏng rát con tim ta.

G B-C’ A A A

Ta thương em nhiều hơn chính bản thân

C’ C’ C’ B C’ D’ B C’

Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc

C’ C’ A’ A’ C’ B C’ D’

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than

C’ C’ C’ B C’ D’ B C’

Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

B G G B G C’ B B

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

G’ G’ G’ C’ G G C’ D’-E’ D’-C’

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

E’ F’ E’, F’ E’, F’ E’ F’ E’ G’

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

G’ G’ G’, G’ G’ C’ A D’-E’ D’-C’

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

C’ E’ D’ C’, C’ E’ D’ C’, C’ G’ E’-D’ C

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

G’ G’ G’, G’ G’, G’ G G C’

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

E’ F’ D’, F’ E’ E’ F’ E’ G’

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

G’ G’ G’, G’ G’, D’ D’ D’ D’ E’ C’

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

C’ C’ C’, C’ C’, C’ C’ C’ B

Và ta xót cho ta.

G B E’ D’-C’ C’

Người con gái ta thương

G B C’ B A

Kề sát vai bên ai

G C’ B A A

Tựa những phía không nhau

G B C’ B A

Những giấc mơ trôi mau.

C’ C’ B A A

Ta mong em hằn lên những tổn thương

C’ C’ C’ B C’ D’ B C’

Lại chạy đến khóc nơi này em nhé

C’ C’ G’ G’ C’ B C’ D’

Con tim ta dường như ích kỉ hơn

C’ C’ C’ B C’ D’ B C’

Ta sợ mình lại đánh mất em.

C’ G G G B C’ B-A-G

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

G’ G’ G’ C’ G G C’ D’-E’ D’-C’

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

E’ F’ E’, F’ E’, F’ E’ F’ E’ G’

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

G’ G’ G’, G’ G’ C’ G D’-E’ D’-C’

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

C’ E’ D’ C’, C’ E’ D’ C’, C’ G’ E’-D’ C’

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em

G’ G’ G’, G’ G’, G’ G G C’

Em có nghe trái tim này như nghẹt thở

E’ F’ E’, F’ E’ E’ F’ E’ G’

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng

G’ G’ G’, G’ G’, D’ D’ D’ D’ E’ C’

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều

C’ C’ C’, C’ C’, C’ C’ C’ B

Và ta xót cho ta.

G B E’ D’-C’ C’

Trên đây là Cm âm Người Con Gái Ta Thương Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Người Con Gái Ta Thương này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng