<

Vết Mưa - Cảm Âm Kalimba

Cảm âm Vết Mưa - Vũ Cát Tường - Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Vết Mưa - Vũ Cát Tường"

Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

Si si, si si si la sol la la

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa

Re re re mi fa sol sol sol sol sol

Tan trong yêu thương không vội vã

Sol sol sol sol la sol si

Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này

Si si, si si si si re2 la la

Thương em đi giữa đêm lạnh

La la la si la sol

Khoảng trời một mình

Sol sol sol sol

Bỏ lại tình mình theo làn mây

Sol sol sol sol la sol si la sol~~

Tìm về ngày yêu ấy

Sol sol la si mi2

Cũng trong chiều mưa này

Sol2 fa2 mi2 fa2 re2

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai

La la si do2 sol sol do2

Nhưng tim vẫn cười

Do2 do2 re2 si

Giờ vẫn chiều mưa ấy

Fa sol la si mi2

Em nép trong vòng tay ai?

Mi2 sol2 fa2 re2 fa2 fa2

Anh chỉ lặng im,

Mi2 mi2 fa2 sol2

Đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 sol2 sol2 sol2 la2

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

Si2 sol2 mi2, sol2 mi2 si2 sol2 mi2

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

Si2 si2 la2 mi2 re2

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

Re2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 sol2

Cho anh quên đi lạnh giá

Sol2 sol2 sol2 la2 sol2 si2

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

Si2 sol2 mi2, sol2 mi2 si2 sol2 mi2

Mưa rơi xé tan bóng hình

Si2 si2 do3 la2 fa2 re2

Vì giờ này em quay đi

Re2 re2 re2 mi2 fa2 sol2

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

Sol2 sol2 sol2 la2 sol2 si2 sol2

Woahhhhhh oh yeahhhhh

Mi2 fa2 sol2 si2 la2

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy

Mi2 mi2 mi2 so2 la2 fa2 mi2 fa2

Anh sẽ quên, những yêu thương

Fa2 fa2 sol2, sol2 sol2 sol2

 

Anh viết riêng cho em

Sol2 la2 fa2 mi2 re2

Khi, cầu vồng lên sau cơn bão going

Mi2 mi2 mi2 sol2 la2 fa2 mi2 fa2

Anh sẽ đi qua yêu thương,

Fa2 fa2 sol2 sol2 sol2 sol2

Không còn vấn vương...

La2 sol2 do3 sol2

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

Si2 sol2 mi2, sol2 mi2 si2 sol2 mi2

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

Si2 si2 la2 mi2 re2 

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

Re2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 sol2

Cho anh quên đi lạnh giá

Sol2 sol2 sol2 la2 sol2 si2

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

Si2 so2 mi2, sol2 mi2 si2 sol2 mi2

Mưa rơi xé tan bóng hình

Si2 si2 do3 la2 fa2 re2

Vì giờ này em quay đi

Re2 re2 re2 mi2 fa2 sol2

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

Sol2 sol2 sol2 la2 sol2 si2 sol2

Uhhh

 

Cảm âm dạng số - Tab số "Vết Mưa - Vũ Cát Tường"

Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

7 7, 7 7 7 6 5 6 6

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa

2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 

Tan trong yêu thương không vội vã

5 5 5 5 6 5 7

Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này

7 7, 7 7 7 7 2’ 6 6

Thương em đi giữa đêm lạnh

6 6 6 7 6 5

Khoảng trời một mình

5 5 5 5

Bỏ lại tình mình theo làn mây

5 5 5 5 6 5 7 6 5

Tìm về ngày yêu ấy

5 5 6 7 3’

Cũng trong chiều mưa này

5’ 4’ 3’ 4’ 2’

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai

6 6 7 1’ 5 5 1’

Nhưng tim vẫn cười

1’ 1’ 2’ 7

Giờ vẫn chiều mưa ấy

4 5 6 7 3’

Em nép trong vòng tay ai?

3’ 5’ 4’ 2’ 4’ 4’

Anh chỉ lặng im,

3’ 3’ 4’ 5’

Đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

5’ 3’ 5’ 3’  5’ 5’ 5’ 5’ 6’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

7’ 7’ 6’ 3’ 2’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

2’ 2’ 2’ 3’ 4’  5’ 5’

Cho anh quên đi lạnh giá

5’ 5’ 5’  6’ 5’ 7’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Mưa rơi xé tan bóng hình

7’ 7’ 1’’ 6’ 4’ 2’

Vì giờ này em quay đi

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 7’ 5’

Woahhhhhh oh yeahhhhh

3’ 4’ 5’ 7’ 6’

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy

3’ 3’ 3’ 5’ 6’ 4’ 3’ 4’

Anh sẽ quên, những yêu thương

4’ 4’ 5’, 5’ 5’ 5’

 

Anh viết riêng cho em

5’ 6’ 4’ 3’ 2’

Khi, cầu vồng lên sau cơn bão going

3’ 3’ 3’ 5’ 6’ 4’ 3’ 4’

Anh sẽ đi qua yêu thương,

4’ 4’ 5’ 5’ 5’ 5’

Không còn vấn vương...

6’ 5’ 1’’ 5’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

7’ 7’ 6’ 3’ 2’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’ 5’

Cho anh quên đi lạnh giá

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 7’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Mưa rơi xé tan bóng hình

7’ 7’ 1’’ 6’ 4’ 2’

Vì giờ này em quay đi

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 7’ 5’

Uhhh

Cảm âm dạng chữ - Tab chữ "Vết Mưa - Vũ Cát Tường"

Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

B B, B B B A G A A

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa

D D D E F G G G G G

Tan trong yêu thương không vội vã

G G G G A G B

Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này

B B, B B B B D’ A A

Thương em đi giữa đêm lạnh

A A A B A G

Khoảng trời một mình

G G G G

Bỏ lại tình mình theo làn mây

G G G G A G B A G

Tìm về ngày yêu ấy

G G A B E’

Cũng trong chiều mưa này

G’ F’ E’ F’ D’

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai

A A B C’ G G C’

Nhưng tim vẫn cười

C’ C’ D’ B

Giờ vẫn chiều mưa ấy

F G A B E’

Em nép trong vòng tay ai?

E’ G’ F’ D’ F’ F’

Anh chỉ lặng im,

E’ E’ F’ G’

Đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

G’ E’ G’ E’ G’ G’ G’ G’ A’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

B’ B’ A’ E’ D’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

D’ D’ D’ E’ F’ G’ G’

Cho anh quên đi lạnh giá

G’ G’ G’ A’ G’ B’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Mưa rơi xé tan bóng hình

B’ B’ C’’ A’ F’ D’

Vì giờ này em quay đi

D’ D’ D’ E’ F’ G'

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

G’ G’ G’ A’ G’ B’ G’

Woahhhhhh oh yeahhhhh

E’ F’ G’ B’ A’

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy

E’ E’ E’ G’ A’ F’ E’ F’

Anh sẽ quên, những yêu thương

F’ F’ G’, G’ G’ G’

 

Anh viết riêng cho em

G’ A’ F’ E’ D’

Khi, cầu vồng lên sau cơn bão going

E’ E’ E’ G’ A’ F’ E’ F’

Anh sẽ đi qua yêu thương,

F’ F’ G’ G’ G’ G’

Không còn vấn vương...

A’ G’ C’’ G’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

B’ B’ A’ E’ D’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

D’ D’ D’ E’ F’ G’ G’

Cho anh quên đi lạnh giá

G’ G’ G’ A’ G’ B’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Mưa rơi xé tan bóng hình

B’ B’ C’’ A’ F’ D’

Vì giờ này em quay đi

D’ D’ D’ E’ F’ G’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

G’ G’ G’ A’ G’ B’ G’

Uhhh

Trên đây là Cm âm Vết Mưa Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Vết Mưa!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng