Xin Em Đừng Khóc Vu Quy – Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Xin Em Đừng Khóc Vu Quy (Quang Lê) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Xin Em Đừng Khóc Vu Quy – Quang Lê”

Đừng nhìn nhau chi

la la re2 re2

Mà hoen lệ bờ mi

La re2 fa la re2

Tình dù chưa phai

re2 re2 la2 la2

Không tránh được từ ly

Sol2 la2 re2 sol2 la2

Ai biết đời mai

La2 do3 fa2 sol2

Sau bao giờ, ai biết đâu ngờ

Sol2 fa2 re2 re2 fa2 re2 la

Tình hai chúng ta,

re fa la sol

lẽ nào phôi pha.

la la re2-mi2 mi2

Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi

Re2-fa2 re2 la re2 fa la re2

Lòng mình muối sát

Re2 re2 la2 la2

sao không mặn người ơi

Sol2 sol2 re2 sol2 la2

Trăng nước còn đây

La2 do3 fa2 sol2

em đâu rồi ngăn cách phương trời

Sol2 fa2 re2 re2 fa2 re2 la

Hận tình khóc tang, trọn đời riêng mang.

re la re2 do2 la la re2 do2-re2

Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng

La2 la2 la2 la2 la2 sol2 la2 re2

Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang

fa la re2 do2 fa la mi2 mi2

Ngục tối đau thương,

Re2 la2 sol2 fa2-sol2

độc hành đêm trường

la re2 fa2 re2

Điệp khúc yêu đương

Re2 la2 sol2-fa2 sol2

chỉ còn cung buồn não nùng.

La2 fa2 sol2 do2 re2 la

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi

Re2-fa2 re2 la la-re2 fa la re2

Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi

Re2 re2 sol2 la2 sol2 la2 re2 la2 la2

Lau mắt rồi thôi

La2 do3 fa2 sol2

xin ráng cười làm vui lòng người

Sol2 la2 re2 re2 mi2 re2 la

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

re la re2 do2 la la re2 re2

Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng

La2 la2 la2 la2 la2 sol2 la2 re2

Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang

fa la re2 do2 fa la mi2 mi2

Ngục tối đau thương,

Re2 la2 sol2 fa2-sol2

độc hành đêm trường

la re2 fa2 re2

Điệp khúc yêu đương

Re2 la2 sol2-fa2 sol2

chỉ còn cung buồn não nùng.

La2 fa2 sol2 do2 re2 la

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi

Re2-fa2 re2 la la-re2 fa la re2

Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi

Re2 re2 sol2 la2 sol2 la2 re2 la2 la2

Lau mắt rồi thôi

La2 do3 fa2 sol2

xin ráng cười làm vui lòng người

Sol2 la2 re2 re2 mi2 re2 la

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

re la re2 do2, la la re2 re2

Lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người

La2 do3 fa2 sol2 sol2 la2 re2 re2 mi2 re2 la

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

re la re2 do2 la la re2 re2

 

Cảm âm dạng chữ – Tab chữ “Xin Em Đừng Khóc Vu Quy – Quang Lê”

Đừng nhìn nhau chi

A A D’ D’

Mà hoen lệ bờ mi

A D’ F A D

Tình dù chưa phai

D’ D’ A’ A’

Không tránh được từ ly

G A D G A

Ai biết đời mai

A C’’ F’ G’

Sau bao giờ, ai biết đâu ngờ

G’ F’ D’, D’ F’ D’ A

Tình hai chúng ta,

D F A G

lẽ nào phôi pha.

A A D’-E’ E’

Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi

E’-F’ D A D’ F A D’

Lòng mình muối sát

D’ D’ A’ A’

sao không mặn người ơi

G’ G’ D’ G’  A’

Trăng nước còn đây

A’ C’’ F’ G’

em đâu rồi ngăn cách phương trời

G’ F’ D’ D’ F’ D’ A

Hận tình khóc tang, trọn đời riêng mang.

D A D’ C’, A A D’ C’-D’

Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng

A’ A’ A’ A’ A’ G’ A’ D’

Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang

F A D’ C’ F A E’ E’

Ngục tối đau thương,

D’ A’ G’ F’-G’

độc hành đêm trường

A D’ F’ D’

Điệp khúc yêu đương

D’ A’ G’-F’ G’

chỉ còn cung buồn não nùng.

A’ F’ G’ C’ D’ A

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi

D’-F’ D’ A A-D’ F A D’

Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi

D’ D’ G’ A’ G’ A’ D’ A’ A’

Lau mắt rồi thôi

A C’’ F’ G’

xin ráng cười làm vui lòng người

G’ A’ D’ D’ E’ D’ A

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

D A D’ C’, A A D’ D’

Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng

A’ A’ A’ A’ A’ G’ A’ D’

Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang

F A D’ C’ F A E’ E’

Ngục tối đau thương,

D’ A’ G’ F’-G’

độc hành đêm trường

A D’ F’ D’

Điệp khúc yêu đương

D’ A’ G’-F’ G’

chỉ còn cung buồn não nùng.

A’ F’ G’ C’ D’ A

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi

D’-F’ D’ A A-D’ F A D’

Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi

D’ D’ G’ A’ G’ A’ D’ A’ A’

Lau mắt rồi thôi

A’ C’’ F’ G’

xin ráng cười làm vui lòng người

G’ A’ D’ D’ E’ D’ A

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

D A D’ C’, A A D’ D’

Lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người

A’ C’’ F’ G’ G’ A’ D’ D’ E’ D’ A

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

D A D’ C’, A A D’ D’

 

Cảm âm dạng số – Tab số “Xin Em Đừng Khóc Vu Quy – Quang Lê”

Đừng nhìn nhau chi

6 6 2’ 2’

Mà hoen lệ bờ mi

6 2’ 4 6 2’

Tình dù chưa phai

2’ 2’ 6’ 6’

Không tránh được từ ly

5’ 6’ 2’ 5’ 6’

Ai biết đời mai

6’ 1’’ 4’ 5’

Sau bao giờ, ai biết đâu ngờ

5’ 4’ 2’, 2’ 4’ 2’ 6

Tình hai chúng ta,

2 4 6 5

lẽ nào phôi pha.

6 6 2’-3’ 3’

Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi

2’-4’ 2’ 6 2’ 4 6 2’

Lòng mình muối sát

2’ 2’ 6’ 6’

sao không mặn người ơi

5’ 5’ 2’ 5’ 6’

Trăng nước còn đây

6’ 1’’ 4’ 5’

em đâu rồi ngăn cách phương trời

5’ 4’ 2’ 2’ 4’ 2’ 6

Hận tình khóc tang, trọn đời riêng mang.

2 6 2’ 1’, 6 6 2’ 1’-2’

Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng

6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 5’ 6’ 2’

Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang

4 6 2’ 1’ 4 6 3’ 3’

Ngục tối đau thương,

2’ 6’ 5’ 4’-5’

độc hành đêm trường

6 2’ 4’ 2’

Điệp khúc yêu đương

2’ 6’ 5’-4’ 5’

chỉ còn cung buồn não nùng.

6’ 4’ 5’ 1’ 2’ 6

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi

2’-4’ 2’ 6 6-2’ 4 6 2’

Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi

2’ 2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 2’ 6’ 6’

Lau mắt rồi thôi

6’ 1’’ 4’ 5’

xin ráng cười làm vui lòng người

5’ 6’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

2 6 2’ 1’, 6 6 2’ 2’

Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng

6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 5’ 6’ 2’

Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang

4 6 2’ 1’ 4 6 3’ 3’

Ngục tối đau thương,

2’ 6’ 5’ 4’-5’

độc hành đêm trường

6 2’ 4’ 2’

Điệp khúc yêu đương

2’ 6’ 5’-4’ 5’

chỉ còn cung buồn não nùng.

6’ 4’ 5’ 1’ 2’ 6

Đớn đau từng tiếng lòng người ơi

2’-4’ 2’ 6 6-2’ 4 6 2’

Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi

2’ 2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 2’ 6’ 6’

Lau mắt rồi thôi

6’ 1’’ 4’ 5’

xin ráng cười làm vui lòng người

5’ 6’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

2 6 2’ 1’, 6 6 2’ 2’

Lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người

6 1’’ 4’ 5’ 5’ 6’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6

mình chơ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau

2 6 2’ 1’, 6 6 2’ 2’

Trên đây là Cm âm Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Xin Em Đừng Khóc Vu Quy này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng