Ngày Mai Sẽ Khác - Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Ngày Mai Sẽ Khác (Lê Hiếu) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Chào mừng các bạn đến với thư viện KaLinh Tab, nơi đăng tất cả các bài Cảm âm và Tab nhạc về Kalimba ! Chúng tôi rất vui được gửi đến bạn một lời chào nồng hậu và hân hoan đón tiếp bạn vào thế giới của chúng tôi. Trang web này là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về Tab Cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Các bạn có thể tìm thêm Cảm Âm Kalimba nhiều bài khác tại đây : >> Thư viện KaTab <<

và Nhiều Mẫu Đàn Mới Nhất của chúng tôi tại đây : >> Các Mẫu Đàn Kalimba <<

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt "Ngày Mai Sẽ Khác - Lê Hiếu"

Ngày mai sẽ khác

Do fa sol la

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

La sol la do fa la sol

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

Sol fa sol, fa sol la sol fa

Khẽ lướt qua tim mình

Do2 do2 si la sol

Ngày mai sẽ khác

Do fa sol la

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

La sol la do fa la sol

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

Sol fa sol fa sol la sol-fa

Nắng khẽ soi trên đầu

Do2 do2 si la sol

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

Sol la si la si la si

Bóng đêm dần xuống nơi đây

La sol fa la sol sol

Tôi sẽ không là tôi

Si do2 si la si

Như ngày hôm nay

Si la si do2

Chỉ hôm nay thôi

La re2 mi2 fa2

Xin cho tôi được buồn chút thôi

fa2 fa2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2

Khi một ai bỏ đi mất rồi

Mi2 re2 mi2 re2 mi2 fa2 re2

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

Re2 do2 re2 fa si re2 do2 

Hay trong lòng tôi

do2 do2 la do2

Chỉ hôm nay thôi

La re2 mi2 fa2

Cho nước mắt này được cứ rơi

Fa2 fa2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2

Cho con tim này cứ rã rời

Mi2 mi2 mi2 re2 mi2 fa2 re2

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Re2 re2 re2 do2 mi2 fa2 re2

Ngày mai sẽ khác

Do fa sol la

Sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

La sol la do fa la sol

Băng trên con đường kia

Sol sol sol fa sol

Rất quen thuộc

La sol fa

Kí ức xưa kéo về

Do2 do2 si la sol

Trên từng góc phố

Sol fa sol la

Những hàng cây mà ta đã qua

La sol la do fa la sol

Những chiều mưa

Sol fa sol

Ngồi dưới mái hiên nhà

Fa sol la sol fa

Sẽ mãi không quên được

Do2 do2 si la sol

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

Sol la si la si la si

Bóng đêm dần xuống nơi đây

La sol fa la sol sol

Tôi sẽ không là tôi

Si do2 si la si

Như ngày hôm nay

Si la si-do2 do2

Chỉ hôm nay thôi

La re2 mi2 fa2

Xin cho tôi được buồn chút thôi

fa2 fa2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2

Khi một ai bỏ đi mất rồi

Mi2 re2 mi2 re2 mi2 fa2 re2

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

Re2 do2 re2 fa si re2 do2 

Hay trong lòng tôi

do2 do2 la do2

Chỉ hôm nay thôi

La re2 mi2 fa2

Cho nước mắt này được cứ rơi

Fa2 fa2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2

Cho con tim này cứ rã rời

Mi2 mi2 mi2 re2 mi2 fa2 re2

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Re2 re2 re2 do2 mi2 fa2 re2

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

Sol la si la si la si

Bóng đêm dần xuống nơi đây

La sol fa la sol sol

Tôi sẽ không là tôi

Si do2 si la si

Như ngày hôm nay

Si la si-do2 do2

Chỉ hôm nay thôi

La re2 mi2 fa2

Xin cho tôi được buồn chút thôi

fa2 fa2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2

Khi một ai bỏ đi mất rồi

Mi2 re2 mi2 re2 mi2 fa2 re2

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

Re2 do2 re2 fa si re2 do2 

Hay trong lòng tôi

do2 do2 la do2

Chỉ hôm nay thôi

La re2 mi2 fa2

Cho nước mắt này được cứ rơi

Fa2 fa2 fa2 mi2 re2 fa2 mi2

Cho con tim này cứ rã rời

Mi2 mi2 mi2 re2 mi2 fa2 re2

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Re2 re2 re2 do2 mi2 fa2 re2

Cảm âm dạng số - Tab số "Ngày Mai Sẽ Khác - Lê Hiếu"

Ngày mai sẽ khác

1 4 5 6

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

6 5 6 1 4 6 5

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

5 4 5, 4 5 6 5 4

Khẽ lướt qua tim mình

1’ 1’ 7 6 5

Ngày mai sẽ khác

1 4 5 6

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

6 5 6 1 4 6 5

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

5 4 5 4 5 6 5-4

Nắng khẽ soi trên đầu

1’ 1’ 7 6 5

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

5 6 7 6 7 6 7

Bóng đêm dần xuống nơi đây

6 5 4 6 5 5

Tôi sẽ không là tôi

7 1’ 7 6 7

Như ngày hôm nay

7 6 7 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

2’ 1’ 2’ 4 7 2’ 1’

Hay trong lòng tôi

1’ 1’ 6 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Cho nước mắt này được cứ rơi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Cho con tim này cứ rã rời

3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 3’ 4’ 2’

Ngày mai sẽ khác

1 4 5 6

Sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

6 5 6 1 4 6 5

Băng trên con đường kia

5 5 5 4 5

Rất quen thuộc

6 5 4

Kí ức xưa kéo về

1’ 1’ 7 6 5

Trên từng góc phố

5 4 5 6

Những hàng cây mà ta đã qua

6 5 6 1 4 6 5

Những chiều mưa

5 4 5

Ngồi dưới mái hiên nhà

4 5 6 5 4

Sẽ mãi không quên được

1’ 1’ 7 6 5

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

5 6 7 6 7 6 7

Bóng đêm dần xuống nơi đây

6 5 4 6 5 5

Tôi sẽ không là tôi

7 1’ 7 6 7

Như ngày hôm nay

7 6 7-1’ 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

2’ 1’ 2’ 4 7 2’ 1’

Hay trong lòng tôi

1’ 1’ 6 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Cho nước mắt này được cứ rơi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Cho con tim này cứ rã rời

3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 3’ 4’ 2’

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

5 6 7 6 7 6 7

Bóng đêm dần xuống nơi đây

6 5 4 6 5 5 

Tôi sẽ không là tôi

7 1’ 7 6 7

Như ngày hôm nay

7 6 7-1’ 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

2’ 1’ 2’ 4 7 2’ 1’

Hay trong lòng tôi

1’ 1’ 6 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Cho nước mắt này được cứ rơi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Cho con tim này cứ rã rời

3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 3’ 4’ 2’

Cảm âm dạng chữ - Tab chữ "Ngày Mai Sẽ Khác - Lê Hiếu"

Ngày mai sẽ khác

C F G A

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

A G A C F A G

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

G F G, F G A G F

Khẽ lướt qua tim mình

C’ C’ B A G

Ngày mai sẽ khác

C F G A

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

A G A C F A G

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

G F G F G A G-F

Nắng khẽ soi trên đầu

C’ C’ B A G

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

G A B A B A B

Bóng đêm dần xuống nơi đây

A G F A G G

Tôi sẽ không là tôi

B C’ B A B

Như ngày hôm nay

B A B C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

E’ D’ E’ D’ E’ F’ D’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

D’ C’ D’ F B D’ C’

Hay trong lòng tôi

C’ C’ A C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Cho nước mắt này được cứ rơi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Cho con tim này cứ rã rời

E’ E’ E’ D’ E’ F’ D’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

D’ D’ D’ C’ E’ F’ D’

Ngày mai sẽ khác

C F G A

Sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

A G A C F A G

Băng trên con đường kia

G G G F G

Rất quen thuộc

A G F

Kí ức xưa kéo về

C’ C’ B A G

Trên từng góc phố

G F G A

Những hàng cây mà ta đã qua

A G A C F A G

Những chiều mưa

G F G

Ngồi dưới mái hiên nhà

F G A G F

Sẽ mãi không quên được

C’ C’ B A G

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

G A B A B A B

Bóng đêm dần xuống nơi đây

A G F A G G

Tôi sẽ không là tôi

B C’ B A B

Như ngày hôm nay

B A B-C’ C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

E’ D’ E’ D’ E’ F’ D’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

D’ C’ D’ F B D’ C’

Hay trong lòng tôi

C’ C’ A C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Cho nước mắt này được cứ rơi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Cho con tim này cứ rã rời

E’ E’ E’ D’ E’ F’ D’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

D’ D’ D’ C’ E’ F’ D’

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

G A B A B A B

Bóng đêm dần xuống nơi đây

A G F A G G

Tôi sẽ không là tôi

B C’ B A B

Như ngày hôm nay

B A B-C’ C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

E’ D’ E’ D’ E’ F’ D’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

D’ C’ D’ F B D’ C’

Hay trong lòng tôi

C’ C’ A C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Cho nước mắt này được cứ rơi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Cho con tim này cứ rã rời

E’ E’ E’ D’ E’ F’ D’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

D’ D’ D’ C’ E’ F’ D’

Trên đây là Cm âm Ngày Mai Sẽ Khác Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Ngày Mai Sẽ Khác!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 08 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng