Níu Duyên - Cảm Âm Kalimba

 Cảm Âm Níu Duyên (Lê Bảo Bình) - Cảm Âm KaTab Full Lời

Chào mừng các bạn đến với thư viện KaLinh Tab, nơi đăng tất cả các bài Cảm âm và Tab nhạc về Kalimba ! Chúng tôi rất vui được gửi đến bạn một lời chào nồng hậu và hân hoan đón tiếp bạn vào thế giới của chúng tôi. Trang web này là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về Tab Cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Các bạn có thể tìm thêm Cảm Âm Kalimba nhiều bài khác tại đây : >> Thư viện KaTab <<

và Nhiều Mẫu Đàn Mới Nhất của chúng tôi tại đây : >> Các Mẫu Đàn Kalimba <<

Cảm âm dạng nốt - Tab nốt “Níu DuyênLê Bảo Bình

Biết trước sẽ đau em à. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua

Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 la. sol re re re la sol

Em vẫn còn tương lai. Em phải yêu thêm ai

Do2 Do2 Do2 Re2 Re2. Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2

Chẳng lẽ anh níu em hoài.  Mãi bận rộn như anh

Fa2 Sol2 Fa2 Fa2, Fa2 la. Sol2-la-sol re re sol-la la

Theo sau anh đôi khi em buồn. Anh nào đâu biết

Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 la. Sol2 re sol la

Sợ anh lo lắng.  Nên em cứ mãi lặng im

Sol2 la Do2 Fa2-Sol2. Mi2 Mi2 Fa2 Fa2-Sol2 Do2 Re2

Nụ cười đã tắt. Đằng sau nước mắt

Re2 Fa2 Sol2-La2 La2. Re2 Fa2 Sol2-La2 La2

Người vì anh cố níu duyên. Chỉ toàn nhận lấy ưu phiền

Sol2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2. Sol2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2

Chỉ vì anh vô tâm. Một điều đơn giản lắm

Re2 Re2 Fa2 Sol2 La2. Re2 Re2 Fa2 Sol2-La2 La2

Chăm lo em anh cũng không trọn vẹn

Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Fa2 Re2-Mi2 Re2 la la

Chẳng ngờ người đến sau. Hiểu rằng anh đã sai

Fa2 fa fa Re2-Fa2 Re2. Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2-La2 Fa2-Sol2

Nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm

Mi2 Do2 Do2 Do2 Do2. Do2 Re2 Re2-Fa2 Fa2-Sol2

Nhìn nhau lạ lẫm. Em yêu ai rồi

Do2 Re2 Re2-Fa2 Fa2-Sol2. Mi2 Mi2 Re2-Mi2-Re2 Re2

Buồn ơi đau hơn. Dày vò cô đơn

Re2 Fa2 Sol2-La2 La2. Re2 Fa2 Sol2-La2 La2

Từng dòng tin đến vô tận. Chờ hoài vẫn thấy im lặng

Sol2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2. Sol2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2

Nhận ra sau tất cả.  Mọi lần anh vấp ngã

Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2-La2. Re2 Re2 Fa2 Sol2-La2 Sol2-La2

Không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thấm sâu

Mi2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 la. Fa2 la la Fa2 Re2

Ngoài trời mưa rất lâu. Chỉ biết tự trách mình

Do2 Re2 Fa2 Sol2-La2 Fa2-Sol2. Do2 Re2 Do2 Mi2-Re2 la

Lạc mất em. Anh mới biết. Anh đã sai!

Fa2 Sol2-La2 La2-Sol2. Mi2 Fa2 Fa2-Sol2. Do2 Re2-Mi2 Re2

Vì anh đâu biết rằng

Re2 Mi2 Fa2 Sol2-La2 Re2

Anh như đang ngồi nơi đáy giếng

Re2 Re2 Re2 Do2 Re2 Re2-Mi2 Re2-Mi2

Quanh em bao người trác tuyệt

Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2-La2 Re2

Em chẳng rung động cũng vì yêu anh

Sol2 Fa2 Sol2-Fa2 Re2-Do2, Do2 Do2 Sol2-La2 La2

Mọi chuyện dường như đã đi quá xa

Re2 Re2 Re2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2 Fa2

Tất cả những giới hạn của em

Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Do2 Do2 Re2-Mi2

Nên điều gì đến sẽ đến

Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Mi2-Fa2

Anh không thể níu tay em

Fa2 Fa2 Mi2 La2-Si2 La2-Sol2 Sol2-La2

Cảm âm dạng số - Tab sốNíu DuyênLê Bảo Bình

Biết trước sẽ đau em à. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua

1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 6. 5 2 2 2 6 5

Em vẫn còn tương lai. Em phải yêu thêm ai

1’ 1’ 1’ 2’ 2’. 2’ 1’ 2’ 3’ 3’

Chẳng lẽ anh níu em hoài.  Mãi bận rộn như anh

4’ 5’ 4’ 4’, 4’ 6. 5’-6-5 2 2 5-6 6

Theo sau anh đôi khi em buồn. Anh nào đâu biết

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6. 5’ 2 5 6

Sợ anh lo lắng.  Nên em cứ mãi lặng im

5’ 6 1’ 4’-5’. 3’ 3’ 4’ 4’-5’ 1’ 2’

Nụ cười đã tắt. Đằng sau nước mắt

2’ 4’ 5’-6’ 6’. 2’ 4’ 5’-6’ 6’

Người vì anh cố níu duyên. Chỉ toàn nhận lấy ưu phiền

5’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’. 5’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’

Chỉ vì anh vô tâm. Một điều đơn giản lắm

2’ 2’ 4’ 5’ 6’. 2’ 2’ 4’ 5’-6’ 6’

Chăm lo em anh cũng không trọn vẹn

3’ 3’ 3’ 3’ 4’ 2’-3’ 2’ 6 6

Chẳng ngờ người đến sau. Hiểu rằng anh đã sai

4’ 4 4 2’-4’ 2’. 2’ 1’ 2’ 4’ 5’-6’ 4’-5’

Nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm

3’ 1’ 1’ 1’ 1’. 1’ 2’ 2’-4’ 4’-5’

Nhìn nhau lạ lẫm. Em yêu ai rồi

1’ 2’ 2’-4’ 4’-5’. 3’ 3’ 2’-3’-2’ 2’

Buồn ơi đau hơn. Dày vò cô đơn

2’ 4’ 5’-6’ 6’. 2’ 4’ 5’-6’ 6’

Từng dòng tin đến vô tận. Chờ hoài vẫn thấy im lặng

5’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’. 5’ 5’ 6’ 1’’ 6’ 5’

Nhận ra sau tất cả.  Mọi lần anh vấp ngã

2’ 4’ 4’ 5’ 5’-6’. 2’ 2’ 4’ 5’-6’ 5’-6’

Không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thấm sâu

3’ 3’ 1’ 2’ 3’ 6. 4’ 6 6 4’ 2’

Ngoài trời mưa rất lâu. Chỉ biết tự trách mình

1’ 2’ 4’ 5’-6’ 4’-5’. 1’ 2’ 1’ 3’-2’ 6

Lạc mất em. Anh mới biết. Anh đã sai!

4’ 5’-6’ 6’-5’. 3’ 4’ 4’-5’. 1’ 2’-3’ 2’

Vì anh đâu biết rằng

2’ 3’ 4’ 5’-6’ 2’

Anh như đang ngồi nơi đáy giếng

2’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2’-3’ 2’-3’

Quanh em bao người trác tuyệt

5’ 5’ 5’ 4’ 5’-6’ 2’

Em chẳng rung động cũng vì yêu anh

5’ 4’ 5’-4’ 2’-1’, 1’ 1’ 5’-6’ 6’

Mọi chuyện dường như đã đi quá xa

2’ 2’ 2’ 4’ 2’ 4’ 5’ 4’

Tất cả những giới hạn của em

4’ 4’ 4’ 4’ 1’ 1’ 2’-3’

Nên điều gì đến sẽ đến

3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 3’-4’

Anh không thể níu tay em

4’ 4’ 3’ 6’-7’ 6’-5’ 5’-6’

Cảm âm dạng chữ - Tab chữNíu DuyênLê Bảo Bình

Biết trước sẽ đau em à. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua

C’ D’ C’ D’ C’ A, G D D D A G

Em vẫn còn tương lai. Em phải yêu thêm ai

C’ C’ C’ D’ D’. D’ C’ D’ E’ E’

Chẳng lẽ anh níu em hoài.  Mãi bận rộn như anh

F’ G’ F’ F’, F’ A. G’-A-G D D G-A A

Theo sau anh đôi khi em buồn. Anh nào đâu biết

C’ C’ C’ C’ C’ C’ A. G’ D G A

Sợ anh lo lắng.  Nên em cứ mãi lặng im

G’ A C’ F’-G’. E’ E’ F’ F’-G’ C’ D’

Nụ cười đã tắt. Đằng sau nước mắt

D’ F’ G’-A’ A’. D’ F’ G’-A’ A’

Người vì anh cố níu duyên. Chỉ toàn nhận lấy ưu phiền

G’ G’ A’ C’’ A’ G’. G’ G’ A’ C’’ A’ G’

Chỉ vì anh vô tâm. Một điều đơn giản lắm

D’ D’ F’ G’ A’. D’ D’ F’ G’-A’ A’

Chăm lo em anh cũng không trọn vẹn

E’ E’ E’ E’ F’ D’-E’ D’ A A

Chẳng ngờ người đến sau. Hiểu rằng anh đã sai

F’ F F D’-F’ D’. D’ C’ D’ F’ G’-A’ F’-G’

Nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm

E’ C’ C’ C’ C’. C’ D’ D’-F’ F’-G’

Nhìn nhau lạ lẫm. Em yêu ai rồi

C’ D’ D’-F’ F’-G’. E’ E’ D’-E’-D’ D’

Buồn ơi đau hơn. Dày vò cô đơn

D’ F’ G’-A’ A’. D’ F’ G’-A’ A’

Từng dòng tin đến vô tận. Chờ hoài vẫn thấy im lặng

G’ G’ A’ C’’ A’ G’. G’ G’ A’ C’’ A’ G’

Nhận ra sau tất cả.  Mọi lần anh vấp ngã

D’ F’ F’ G’ G’-A’. D’ D’ F’ G’-A’ G’-A’

Không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thấm sâu

E’ E’ C’ D’ E’ A. F’ A A F’ D’

Ngoài trời mưa rất lâu. Chỉ biết tự trách mình

C’ D’ F’ G’-A’ F’-G’. C’ D’ C’ E’-D’ A

Lạc mất em. Anh mới biết. Anh đã sai!

F’ G’-A’ A’-G. E’ F’ F’-G’. C’ D’-E’ D’

Vì anh đâu biết rằng

D’ E’ F’ G’-A’ D’

Anh như đang ngồi nơi đáy giếng

D’ D’ D’ C’ D’ D’-E’ D’-E’

Quanh em bao người trác tuyệt

G’ G’ G’ F’ G’-A’ D’

Em chẳng rung động cũng vì yêu anh

G’ F’ G’-F’ D’-C’, C’ C’ G’-A’ A’

Mọi chuyện dường như đã đi quá xa

D’ D’ D’ F’ D’ F’ G’ F’

Tất cả những giới hạn của em

F’ F’ F’ F’ C’ C’ D’-E’

Nên điều gì đến sẽ đến

E’ D’ D’ E’ D’ E’-F’

Anh không thể níu tay em

F’ F’ E’ A’-B’ A’-G’ G’-A’

Trên đây là Cm âm Níu Duyên Kalimba bản chuẩn dành cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài Cm âm Níu Duyên này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 - 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi - Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển - Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo dưỡng đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

Conbo Quà Tặng Theo Đàn Kalimba Kalinh

 

KaLinh - Chuẩn Chất Chill - Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM

Link Lazada : Shop KaLinh.com

Email: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 0906 399 09108 8858 8358 - 08 8958 8358


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng